Elementärt om dopet

Text: Sigvard Svärd Johannes Döparen (grek.Baptistes) döpte (baptizo) med ett dop (baptizma) som Jesus och apostlarna kom att kalla för ett ”bättringsdop” eller med andra ord ett ”omvändelsedop” (Matt 3:1-7). Det var frågan om ett personligt trons dop, som skedde genom nedsänkning: ett dopp (bapto) under ytan. Annat sätt för Fortsätt läsa