Attack eller försvar

Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969 Varför är så många kristna bekännare totalt likgiltiga och tafatta inför den andliga nöd, som blir alltmer markant i vår tid? Varför nöjer sig så många med den passiva åskådarens roll inför den uppmarsch av demoniska världsmakter, vilka ändock de flesta Fortsätt läsa