Har Gud på förhand bestämt varje människas eviga öde?

Text: Stig Andreasson Under hela kristendomens historia har teologer, kyrkofäder och vanliga människor grubblat på denna fråga. Har Gud utvalt några till evig frälsning och samtidigt förutbestämt andra till evig fördömelse? Kyrkofadern Augustinus var den förste som utarbetade en s.k. predestinationslära. Det latinska ordet predestination betyder just ”förutbestämmelse” och har Fortsätt läsa

Ett livsviktigt val

Ledare av Berno Vidén “Att pressa in bibelns budskap i ett politiskt parti är omöjligt.” Det är snart val i Sverige. EU-samarbetet och frågor om invandring, sjukvård och utbildning dominerar debatterna, och varje politiker försäkrar att en röst på dennes parti är lösningen för Sverige. Samtidigt växer oron och kriserna Fortsätt läsa