En gång frälst – alltid frälst?

Undervisning av Stig Andreasson Alla tycker inte att texten i rubriken bör åtföljas av ett frågetecken. Somliga sätter hellre in ett utropstecken. I de kristna samfund som har djupa rötter i kalvinismen förkunnar man med stark övertygelse att den som en gång blivit frälst och född på nytt aldrig kan Fortsätt läsa

Maranatafolkets politik

Av Arne Imsen ur boken Maranata – Du vår Herre kom!  Den kristna församlingen är helt okänd för världen, och står helt utanför alla tribuner, tribunaler, scener och andra maktkonstellationer i världen. Det är endast då den kristna församlingen vet och behåller sin plats utanför alla härskarlystna och förljugna läger, som Fortsätt läsa

Har Gud på förhand bestämt varje människas eviga öde?

Text: Stig Andreasson Under hela kristendomens historia har teologer, kyrkofäder och vanliga människor grubblat på denna fråga. Har Gud utvalt några till evig frälsning och samtidigt förutbestämt andra till evig fördömelse? Kyrkofadern Augustinus var den förste som utarbetade en s.k. predestinationslära. Det latinska ordet predestination betyder just ”förutbestämmelse” och har Fortsätt läsa

Ett klart budskap

Undervisning av Morgan Lindroos Den senaste tiden har det varit väldigt turbulent i världen – även i Sverige, med terrordådet som hände. Genom detta aktualiserades något som har legat på mitt hjärta en längre tid, och vi läser först ifrån första Korintierbrevet 14:8: -Och om en trumpet ger en otydlig signal, Fortsätt läsa

Församlingen – Guds angelägenhet

Text: Tage Johansson Församlingens ursprung, mönsterbild, upprättelse och historiska skeende. Varje andlig väckelse genom tiderna har mer eller mindre aktualiserat den ursprungliga mönsterbilden för församlingen, som de första apostlarna förverkligade. I Efesierbrevet, som har blivit kallat ”församlingsbrevet”, skriver Paulus att församlingen uppbyggs på apostlarnas och profeternas grundval där hörnstenen är Fortsätt läsa