Jesus om våra dagar

Nyhetsrapportering med uttryck som att vi nu lever i en apokalyptisk tid blir allt vanligare. Om klimatet används ord som extrem hetta, extremväder, svår torka, superorkaner, megabränder, följt av beskrivningar av väderförhållanden som är på väg att tvinga hela mänskligheten in under nya levnadsvillkor.