Jesus om våra dagar

Nyhetsrapportering med uttryck som att vi nu lever i en apokalyptisk tid blir allt vanligare. Om klimatet används ord som extrem hetta, extremväder, svår torka, superorkaner, megabränder, följt av beskrivningar av väderförhållanden som är på väg att tvinga hela mänskligheten in under nya levnadsvillkor.

Också inom politikens område ökar oron. Extrema terrorgrupper lägger landområden under sig och inför religiös fanatism som instrument att kuva befolkningen. Även i västvärlden märks en tydlig kursändring av centrala frågor om människovärdet där främst bibeltroende kritiseras och förföljs.

Världen står i brand. Upptrappningen av väpnade konflikter i och omkring Israel är mycket alarmerande. Läs din bibel och var hörsam. Tiden är kort. Läs här Jesu egna ord om våra dagar:

– Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

– Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

– Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.

(ur Matteus 24)

– Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andanav skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.

– Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen: Det här släktetska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

– Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.”

(ur Lukas 21)

– Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.

(ur Uppenbarelseboken 22)

Föregående inlägg Midnattsropet nr 3 2021
Nästa inlägg Barnen i makthavares händer

Relaterade inlägg