Midnattsropet nr 2 2017

Läs PDF här Efterreformatorisk kyrka eller väckelserörelse Ledare av Berno Vidén Hoppets budskap till en dödsmärkt värld Vittnesbörd från Påskkonferensen 2017 Katolicismen – ändetidens fördärvbringande världsvälde Undervisning av Arne Imsen från 1997 – Ha Herren för ögonen! Vittnesbörd av Veronica Ureña – Det viktigaste är att Gud får säga sitt Fortsätt läsa

Efterreformatorisk kyrka eller väckelserörelse

Text: Berno Vidén Sverige präglades under 1900-talets början av dynamiska väckelserörelser. Under det så kallade reformationsåret, till minne av Luthers reformation, verkar både den Romerska katolska kyrkan och det Lutherska världsförbundet vilja radera bort den delen av historien. Med hjälp av kyrkopolitiska manifestationer och pompa och ståt inbjöds påven till Fortsätt läsa

Hoppets budskap till en dödsmärkt värld

Hoppets budskap till en dödsmärkt värld –  så var temat för påskhelgens samlingar på Bällsta missionscenter. Och påskbudskapen om Jesu försoningsdöd och uppståndelsekraft aktualiserades på ett mäktigt sätt. Särskilt i samband med dophögtiden på påskdagens kväll, då tre ungdomar lät döpa sig till Kristus. Farmor Majkens och pappa Bennys vittnesbörd Fortsätt läsa

Katolicismen – ändetidens fördärvbringande världsvälde

Bibelstudium av Arne Imsen 1997 Vi är mer eller mindre berusade av den romerska skökans vin, därför att vi inte har förstått att den guldbägare den i bibeln omtalade skökan håller i sin hand, är Guds eget ord. Det är med Guds ord hon gör sina stora framgångar. Men vi Fortsätt läsa

– Det viktigaste är att Gud får säga sitt och att du svarar på kallelsen att följa Honom.

Marita Leijonhufvud intervjuar väckelsepionjären Elisabeth Lundin Elisabeth Lundin är 97 år och bor numera på ett äldreboende. Hon var en av pionjärerna som var med och startade Maranata i Örebro på 60-talet. Marita och Greger Leijonhufvud  har tät kontakt med henne, och här berättar Elisabeth något om sitt liv. -Jag Fortsätt läsa