Måste du leva?

Av Dr Vance Hammer Forts. fr. nr 11-12/61. Vi beklagar att nedanstående avslutning icke blivit införd tidigare. Det är ett förbiseende från vår sida. Red. Ej heller var det att skaffa sig sitt uppehälle som var det förnämsta. Där var hedniska gillen på den tiden med deras sällskapssamkvåm som slutade Fortsätt läsa

Måste du leva

Ur THE MIDNIGHT CRY Av Dr. Vance Hammer Översatt av Hilda Aleixs MÅSTE DU LEVA I det första århundradet måste Församlingens Kristna skaffa sig sitt uppehälle likaväl som du och jag. Några var hantverkare som tillverkade och utsmyckade avgudar för hedningarna. De tillbad naturligtvis inte avgudarna eller böjde sig i Fortsätt läsa