– Det viktigaste är att Gud får säga sitt och att du svarar på kallelsen att följa Honom.

Marita Leijonhufvud intervjuar väckelsepionjären Elisabeth Lundin Elisabeth Lundin är 97 år och bor numera på ett äldreboende. Hon var en av pionjärerna som var med och startade Maranata i Örebro på 60-talet. Marita och Greger Leijonhufvud  har tät kontakt med henne, och här berättar Elisabeth något om sitt liv. -Jag Fortsätt läsa