Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken!

Citerat ur Evangelii Härold 1927 De frikyrkliga samfunden göra gemensam sak med de stora världskyrkorna i danande av en kyrklig världsallians. Därföre gäller det för alla andliga människor att taga avstånd från dessa samfund, om de ej vilja vara med i dessa strävanden, som ytterst förbereda Antikrists framträdande. Den andra Fortsätt läsa