I en värld där själar lider Och är snärjd av satans band, Och där synden fått bedraga Dragit dig från Jesu hand. Ännu hoppets låga brinner, Jesus allt kan göra nytt, Och din sorgsna själ kan bli i fröjd förbytt. Kör: Midnattsropets budskap ljuder: MARANATA – Herre kom! Och till Fortsätt läsa