I en värld där själar lider Och är snärjd av satans band, Och där synden fått bedraga Dragit dig från Jesu hand. Ännu hoppets låga brinner, Jesus allt kan göra nytt, Och din sorgsna själ kan bli i fröjd förbytt. Kör: Midnattsropets budskap ljuder: MARANATA – Herre kom! Och till Fortsätt läsa

Generationers traditioner

Generationers traditioner, kyrkoståt och prästers skrud,  Många helga sakramenten, kör och mustigt orgelljud.  ”Jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting.  Gud, vår Fader och vår kyrka gör mig trygg med dessa ting.” ”Vår orkester spelar ljuvligt och vår sångkör sjunger skönt.  Mest om kärlek och om blommor, något annat är Fortsätt läsa