Föräldrarätten vägde tungt vid Sveriges EU-inträde 1995 – eller var det ett spel för gallerierna?

Text: Emanuel Johansson För 35 år sedan beslutade ett antal familjer i Maranataförsamlingen att ta sina barn ur den då statliga skolan för att hemundervisa sina barn. Med stöd i skollagens 35 § började man undervisa barnen hemma. Nu har skollagen med paragraf 35 för länge sedan lagts på arkivhyllan Fortsätt läsa