Betongkoloss eller fri församling

Ledare av Berno Vidén ”I vår tid håller väckelserörelserna på att passiviseras och successivt förvandlas till stabila kyrkosamfund.  Det är hög tid att rensa predikstolarna från allt vetenskapligt docerande, för att oförfalskat och rakt på sak kunna proklamera för folket de livgivande sanningarna om synd och nåd, himmel och helvete.” Fortsätt läsa

Manifestation av vilsenhet och förförelse

Reaktion på Jesusmanifestationen av Karin Vidén På Stockholms gator och torg församlades kristna i gemensam Jesusmanifestation. Där fanns från olika riktningar ett brett spektra representerat under ekumenikens inbjudande parasolldenna soliga och vackra majdag. I långa tåg drog man fram genom huvudstaden med affischer och banderoller, proklamerade och sjöng, för att Fortsätt läsa