Betongkoloss eller fri församling

Ledare av Berno Vidén ”I vår tid håller väckelserörelserna på att passiviseras och successivt förvandlas till stabila kyrkosamfund.  Det är hög tid att rensa predikstolarna från allt vetenskapligt docerande, för att oförfalskat och rakt på sak kunna proklamera för folket de livgivande sanningarna om synd och nåd, himmel och helvete.” Fortsätt läsa

Bli en röst för Jesus!

Text: Karin Vidén Det var under påskhögtiden i Jerusalem, det osyrade brödets högtid, då judarna slaktade ett lamm och firade uttåget ur Egypten. Generationers traditioner fanns där odiskutabla och oemotsagda. Att uppfylla lagen och vänta Messias var livets gång. Så hörs en upprorisk skara! Allt fler drar sig närmare för Fortsätt läsa

Profetisk varning

Midnattsropet har under hela sin historia givit klara varningssignaler om ekumenik och katolicism. Under de ekumeniska mötena G72, V77, Ö89 och L99 och vid andra tongivande tilldragelser rapporterade tidningen inte bara om vad som skedde utan var ett organ till varning och väckelse. Midnattsropet har bevittnat hur både pingströrelsen och Fortsätt läsa

Babylons fall

Kapitel ett ur boken ”Vedergäll Babylon” av Arne Imsen, BMC-förlag 1999 ”Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.” Så börjar Uppenbarelsebokens 18:e kapitel. Fortsätter vi till Fortsätt läsa

Segerrapport från Dominikanska republiken

Text: Berno Vidén Församlingens missionsarbete i Palavé når fram till många hem och familjer. I stort sett alla samlingar blir till väckelsemöten med sång, vittnesbörd och tillfällen att bära fram böneämnen, samt undervisning ur Guds ord. Många beder för sina nära och kära, för dem som är svårt sjuka, och Fortsätt läsa

Den politiserade ekumeniken

Analyserande och avslöjande reportage av Lars Bygdås Om några veckor är det Europaparlamentsval detta supervalår 2014. Europas miljoner kommer att överösas med det förföriska talet om fred och nödvändigheten av nationernas gemenskap. Samma språk talar den alltmer politiserade ekumeniska rörelsen i Sverige som i åratal arbetat för enade kyrkor och Fortsätt läsa