Längtansropet ljuder

Dikt av Majvor Hugnevik (2018) Marana ta, hör längtansropet ljuderfrån en söndersargad jordGud, din pilgrimsskara väntaruppbrottsordernär basunen kallartecknet som vi känner från ditt Ord Fly från svekets lägervallardessa brända, en gång brutnajordar våra fäder fått att groLåt oss än en gång, den sistahöra Anden talaom försoningsblodettill ett folk som tappade Fortsätt läsa