fbpx

Kampen för evangelium på Kuba fortsätter

I staden som bär samma namn som en omtalad amerikansk militärbas på Kuba – Guantánamo – kämpar våra syskon mot en kommunistisk regim som gör vad den kan för att begränsa evangeliska församlingars arbete. Motståndet till trots har en liten husförsamling nyligen lyckats med att färdigställa en mindre möteslokal. Det Fortsätt läsa

Sommaren i Palavé

Från Dominikanska republiken nås vi av glada rapporter om hur sommarens satsning med dagläger för barnen i Batey Palavé har kunnat genomföras. På plats vid församlingens missionscenter finns syster Esther Melo. Hon berättar med inlevelse om barnen som inte har någon annan möjlighet att fylla sommarlovet med något konstruktivt. Esther Fortsätt läsa

Strömmar i ödemarken

Predikan av Michael Hafsahl Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid men fyllts igen av filisteerna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far Fortsätt läsa

Varför ska de ödmjuka ärva jorden?

Bibelstudium av Paulus Eliasson Det finns ett välkänt påstående i början av Jesu bergspredikan, som verkar bra och fint vid första anblick, men som blir lite förvirrande när man tänker på det – och som till slut avslöjar en viktig del av Guds plan. Jesus säger så här: Saliga är Fortsätt läsa

Välkommen Herre Jesus

I slutet av 1980-talet höll Arne Imsen en predikan om Jesu tillkommelse som vi finner angeläget att åter aktualisera. Tidigare publicerad i bl.a. Midnattsropet nr 8-9/1989. Änglarna fick ordern att omedelbart stiga ned till lärjungarna som stod på Oljeberget och såg hur Jesus lyftes mot höjden inför deras ögon. De Fortsätt läsa

Längtansropet ljuder

Dikt av Majvor Hugnevik (2018) Marana ta, hör längtansropet ljuderfrån en söndersargad jordGud, din pilgrimsskara väntaruppbrottsordernär basunen kallartecknet som vi känner från ditt Ord Fly från svekets lägervallardessa brända, en gång brutnajordar våra fäder fått att groLåt oss än en gång, den sistahöra Anden talaom försoningsblodettill ett folk som tappade Fortsätt läsa