Martyrkyrkan i Tredje Riket

Text: Lars Bygdås Fortsättning från nr 1 – 2013 Vi har mött Hitlers kyrka. Här möter vi de troendes kamp mot detta antikrists mirakel. Deras svar var Ordet – det rena evangeliet nedtecknat genom Andens inspiration av urkristendomens martyrskara.  I tusental samlades de evangeliskt kristna mot barbariet och bruna kyrkans Fortsätt läsa

Bruna kyrkan i Tredje Riket

Text: Lars Bygdås Idag för åttio år sedan 30 januari 1933 tog Hitler makten. Och just idag 30 januari 2013 meddelar Angela Merkel i Dagens Eko att hon utlyser ett  temaår för att hedra krigets offer i Tyskland. Det tragiska är att det var kristdemokraterna som hjälpte Hitler till makten. Fortsätt läsa

Teologer för och emot Nazismen

Sammanställning av Lars Bygdås Att vara både kristen och nazist var för många kristna under åren 1933-1945 en självklar och nödvändig hållning. Med lika stor emfas hävdade man emellertid på annat håll att kristendom och nazism inte kunde förenas. Utifrån olika tolkningar av bibeln och den kristna traditionen kunde man Fortsätt läsa