Löfteslandet Israel

– en  berättelse om  lidande  och  förtvivlan, om hopp och längtan Michael Dakwar är palestinier född i Israel. Tidigare i år berättade han i ett möte i Maranataförsamlingen om Israels historia från Abraham och fram till vår tid. Föredraget är enkelt och tydligt och till god hjälp för den som Fortsätt läsa

Martyrkyrkan i Tredje Riket

Text: Lars Bygdås Fortsättning från nr 1 – 2013 Vi har mött Hitlers kyrka. Här möter vi de troendes kamp mot detta antikrists mirakel. Deras svar var Ordet – det rena evangeliet nedtecknat genom Andens inspiration av urkristendomens martyrskara.  I tusental samlades de evangeliskt kristna mot barbariet och bruna kyrkans Fortsätt läsa

Bruna kyrkan i Tredje Riket

Text: Lars Bygdås Idag för åttio år sedan 30 januari 1933 tog Hitler makten. Och just idag 30 januari 2013 meddelar Angela Merkel i Dagens Eko att hon utlyser ett  temaår för att hedra krigets offer i Tyskland. Det tragiska är att det var kristdemokraterna som hjälpte Hitler till makten. Fortsätt läsa

Teologer för och emot Nazismen

Sammanställning av Lars Bygdås Att vara både kristen och nazist var för många kristna under åren 1933-1945 en självklar och nödvändig hållning. Med lika stor emfas hävdade man emellertid på annat håll att kristendom och nazism inte kunde förenas. Utifrån olika tolkningar av bibeln och den kristna traditionen kunde man Fortsätt läsa

1800-talsbabtisternas kamp med frågan om en kyrklig vigsel

Historisk tillbakablick av Hans Lindelöw Lydia Svärd har i boken “Väckelserörelsernas folk i Andra Kammaren 1867 – 1911”, skrivit om baptisternas svårigheter på den tiden:-Baptisternas barn, som växte upp utan att ha blivit döpta och utan att ha gått till nattvard i svenska kyrkan, saknade helt enkelt varje möjlighet att Fortsätt läsa

I Guds namn

Historisk tillbakablick av Arne Björkman Pietistväckelsen började i Tyskland. Sedan kom väckelsen till Sverige genom studenter, som läst vid universitetet i Halle. Men starka pietistiska väckelsevittnen blev också de karoliner, som under 1720-talet fick återvända till Sverige efter många och långa års krigsfångenskap i Ryssland och Sibirien. Under den hårda Fortsätt läsa