Himmelrikets hemligheter

eller de sju liknelserna i Matteus 13 MR publicerar här femte delen ur ”Himmelrikets hemligheter” utgiven av Oscar Haglund 1932. Liknelsen om surdegen Med den fjärde liknelsen, liknelsen om surdegen, avslutas den första avdelningen av denna serie av sju bilder, i vilka Herren Jesus för folkskaran skildrar himmelrikets utveckling. Denna Fortsätt läsa

Himmelrikets hemligheter – eller De sju liknelserna i Matteus 13

Liknelsen om senapskornet -En annan liknelse framställde han för dem; han sade: ”Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland kryddväxter; ja, det bliver ett träd, så Fortsätt läsa

Himmelrikets hemligheter eller De sju liknelserna i Matteus 13

De särskilda liknelserna Liknelsen om såningsmannen ”Och han talade till dem mycket i liknelser; han sade: ”En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll somt vid vägen, och fåglarna kommo och åto upp det. Och somt föll på stengrund, där det icke hade mycket jord, och det Fortsätt läsa

Himmelrikets hemligheter, eller de sju liknelserna i Matteus 13

För nära 80 år sedan gav den kände bibelläraren och författaren Oscar Haglund ut en liten skrift med rubriken ”Himmelrikets hemligheter”. Han hade i sin tidskrift ”Bibliskt Månadshäfte” publicerat en rad bibelstudier över liknelserna i Matt 13, vilka han sammanställt dels från skrifter av Arnu C Gaebelein och Johannes de Fortsätt läsa