Förnyelse

Förnyelse Jag prisar dig Himlarnas Herre du levande, skapande Gud! Ditt ord är begynnelsens varde dess eko uppståndelsebud Kom in i mitt ensliga tempel min tomhets och fattigdoms hus Låt din eld över altaret falla fyll valven med lovsångens brus Mitt hjärtas törstande marker ett förnyelsens vårregn giv! Låt vanmaktens Fortsätt läsa