Förnyelse

Förnyelse Jag prisar dig Himlarnas Herre du levande, skapande Gud! Ditt ord är begynnelsens varde dess eko uppståndelsebud Kom in i mitt ensliga tempel min tomhets och fattigdoms hus Låt din eld över altaret falla fyll valven med lovsångens brus Mitt hjärtas törstande marker ett förnyelsens vårregn giv! Låt vanmaktens Fortsätt läsa

Gi meg den tro…

Dikt av Lill Hafsahl Gi meg den trosom velger ildovnennår ”verdensherskeren” vil ha min tilbedelse.Gi meg den trosom våger å stånår menneskene faller ned i redselfor smerten og heten…OGGi meg å bli fornøyd med Ditt svar, o, Gud.”Min Gud , som jeg dyrker,er mektig…”,men det er ditt valg, o, Gud,om Fortsätt läsa

Friden vid Jesu hiärta

Vid Jesu hjärta där upphör striden, där upphör sorlet, där kommer friden.Vid Jesu hjärta där finnes tröst för söndersargat och rolöst bröst.Där finns det glädje, där finns det lycka och hjälp från synden, som vill förtrycka.Ty frihet finns uti Jesu namn, Han har ju synden på korsets stam.Nu får jag Fortsätt läsa