Mirakelväckelse!

Detta ord skorrar i öronen på många, som egentligen borde älska det. Varför? Jo, helt enkelt därför att de icke tror på det. Vad menas med mirakel? Att syndare föds på nytt, och har du icke tro för det, kan du icke räkna med Gud skall  göra sådana mirakel där du är.

I dessa dagar har Gud uppväckt vittnen, som revolutionerar världen. William Branham, som predikanter här hemma kallade skojare och bedragare, använder Gud till de märkligaste mirakler. Det är sällsynt att världen får se något liknande. Oral Roberts, som jag har sett vid flera tillfällen, blir använd av Gud som aldrig förr. Clifton Erikson, som är av norsk börd, får se tusener böja knä vid Frälsarens fötter. A. A.  Allen är kanske den som får se de flesta mirakler ske, men han möter också det största motståndet.  så sällan får han erfara att de onda andarna talar till honom i mötena, och de ropar, att de hatar honom. Men han bjuder dem fara ut i Jesu namn. – Korta ben återfår normal längd, och döende blir ögonblickligen friska. Han har nyligen fått ett tält som rymmer 20 0000 människor – alltså Världens största tält – och det fylls till trängsel. Det är himmelsk musik att få höra den frihet som är rådande i mötena.

Syster Coe har ett tält, som rymmer 10 000-15 000 personer. Jesus är med i mötena och frälsar, botar de sjuka och döper i helig Ande. Är icke sådant mirakler?

Judens Morris Cerullo, som Gud frälste så härligt och smorde till att förkunna trons evangelium, blir mirakulöst använd. Han var närvarande vid helbrägdagörelsepredikanternas första Världenskonferens, dit också Gud på förunderligt sätt ledde mig förra hösten. Det finns så många sådana vittnen nu, så jag kan icke uppta plats med att nämna alla vid namn. Jag kommer att berätta mer framdeles, ty jag har ständig kontakt med dem.

Jag vet det finns sådana som säger, att det skall uppstå många falska profeter under den yttersta tiden, och de skall göra många tecken och under. Det är alldeles rätt, men det står icke, att de för syndare till Jesus, lägger händerna på sjuka i Jesu namn så de blir friska eller att någon får mottaga Andens dop genom dem och talar med nya tungor. I så fall ville ju Jesus motsäga sig själv, ty han säger: ”Dessa tecken skola åtfölja dem som tro.” Mark 16: 16. Han som står bak dessa ord är trofast och sänder mirkalväckelse i Jesu namn. Det är ett mirakel att frälsta själar talar med nya tungor. Det är ett mirakel att sjuka blir helbrägdagjorda. Men ännu återstår det mäktiga ting som Gud vill göra, och det håller på att bryta fram. Bön vill påskynda detta. Vantroende predikanter kommer att ställas på sidan i denna sista väckelse, som nu sveper fram över jorden. En mäktig himlastorm kommer att bryta ner stolta tankebyggnader, som vantrons föregångsmän har byggt upp. Gud har i sitt ord proklamerat mirakler på mirakler. Han skall proklamera dem igen på ett sådant sätt att världen kommer att bli slagen av förundran. Den Jesus, som vann seger på Golgata lever, pris ske Gud, och han gör prästtjänst för folket idag.

Läs Bibeln, bed till Gud, prisa Jesus, öppna ditt hjärta för den helige Ande, och bed att Anden blir utgjuten ännu mer. Miraklets Gud gör under idag!

MARAN ATA-bladet

Föregående inlägg “Herrens ord hade mäktig framgång”
Nästa inlägg

Relaterade inlägg