fbpx

Midnattsropet nr 1 1960

De som voro redo gingo in!Arne Imsen Evigt livWerner Sällström Andligt svärmeri!Lewi Pethrus Midnattsropet!Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!Gunnar och Margaretha Eklund Det gjorde GudVittnesbörd av I. A. Missionen kallar!Arne Imsen Herrens ord hade mäktig framgång!Segerraporter från när och Fortsätt läsa

Nr 1 1960 De som voro redo gingo in Evigt liv Midnattsropet Andligt svärmeri Dragen ut ifrån henne i mitt folk Det gjorde Gud “Se här är jag, sänd mig” Missionen kallar “Herrens ord hade mäktig framgång” Mirakelväckelse

Mirakelväckelse!

Detta ord skorrar i öronen på många, som egentligen borde älska det. Varför? Jo, helt enkelt därför att de icke tror på det. Vad menas med mirakel? Att syndare föds på nytt, och har du icke tro för det, kan du icke räkna med Gud skall  göra sådana mirakel där Fortsätt läsa

“Herrens ord hade mäktig framgång”

Segerrapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING ”Är det befogat med ytterligare en församling i Örebro”, finns det sådana som frågar. Andra har helt enkelt fastslagit att vi saknar existensberättigande. Men trots alla mer eller mindre obetänksamma anklagelser från vanmäktiga kristna bekännare, måste vi i uppriktig glädje konstatera Fortsätt läsa

Det gjorde Gud

En syster vittnar: För att förhärliga och upphöja namnet Jesus vill jag avlägga mitt vittnesbörd och berätta vad han har gjort i mitt liv. I över två år har jag lidit av kärlkramp i hjärtat och besvärats av mycket svåra anfall. Jag blev så försvagad av detta, så jag orkade Fortsätt läsa

“Dragen ut från henne, I mitt folk”

Så talade T. B. BARRATT 1918: ”Dragen ut från henne, I mitt folk!” En mansålder har förflutit sedan pingstväckelsens pionjär i Norden uttalade nedanstående sanningar. Vi är förvissade om, att de säger lika stor aktualitet idag och tror det vara synnerligen gagneligt, att i denna tid, då församlingslivet i många Fortsätt läsa

Andligt svärmeri

Lewi Pethrus Taget ur kapitlet Andligt rus i boken Hänryckningens tid. Det som kritiker älskat att kalla extas ibland oss har vi kallat för gripenhet och hänförelse. Vad denna företeelse betytt förpingstväckelsens framgång, är inte möjligt för den oinvigde att fatta. Att denna segertro och frälsningsfröjd ibland tagit sig överdrivna Fortsätt läsa

Midnattsropet!

Det är första numret av tidningen Midnattsropet, som du nu har i dina händer. Har du tagit del av dess innehåll lär uppläggning och sammansättning utan närmare förklaring ge besked om tidningens program och målsättning. Midnattsropet har kommit till för att vara ett språkrör för andlig väckelse. Den önskar ropa Fortsätt läsa