Nr 1 1960 De som voro redo gingo in Evigt liv Midnattsropet Andligt svärmeri Dragen ut ifrån henne i mitt folk Det gjorde Gud “Se här är jag, sänd mig” Missionen kallar “Herrens ord hade mäktig framgång” Mirakelväckelse

“Herrens ord hade mäktig framgång”

Segerrapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING ”Är det befogat med ytterligare en församling i Örebro”, finns det sådana som frågar. Andra har helt enkelt fastslagit att vi saknar existensberättigande. Men trots alla mer eller mindre obetänksamma anklagelser från vanmäktiga kristna bekännare, måste vi i uppriktig glädje konstatera Fortsätt läsa

Missionen kallar!

Arne Imsen Äntligen har alla formaliteter ordnat sig för våra vänner Margaretha och Gunnar Eklund, och de står nu färdiga att tillsammans med sönerna Robert och Peter, resa till Kenya. Omkring den 20 november skall de lämna älskat fosterland för att bege sig till det sjudande Afrika. Kallelsens eld brinner, Fortsätt läsa

Det gjorde Gud

En syster vittnar: För att förhärliga och upphöja namnet Jesus vill jag avlägga mitt vittnesbörd och berätta vad han har gjort i mitt liv. I över två år har jag lidit av kärlkramp i hjärtat och besvärats av mycket svåra anfall. Jag blev så försvagad av detta, så jag orkade Fortsätt läsa

Andligt svärmeri

Lewi Pethrus Taget ur kapitlet Andligt rus i boken Hänryckningens tid. Det som kritiker älskat att kalla extas ibland oss har vi kallat för gripenhet och hänförelse. Vad denna företeelse betytt förpingstväckelsens framgång, är inte möjligt för den oinvigde att fatta. Att denna segertro och frälsningsfröjd ibland tagit sig överdrivna Fortsätt läsa

Midnattsropet!

Det är första numret av tidningen Midnattsropet, som du nu har i dina händer. Har du tagit del av dess innehåll lär uppläggning och sammansättning utan närmare förklaring ge besked om tidningens program och målsättning. Midnattsropet har kommit till för att vara ett språkrör för andlig väckelse. Den önskar ropa Fortsätt läsa