DET GJORDE GUD

DET GJORDE GUD Vittnesbörd om Gudsingripanden Gal. 5: 1. Innebörden i denna bibelvers har jag på ett alldeles särskilt sätt fått uppleva den sista tiden. Satan vill fördunkla den underbara sanningen i Bibeln att ”Den Sonen gör fri, han är verkligen fri.” Hur många Guds barn har ej på nytt låtit satan lägga träldomsok på sina axlar. Det finns ett ok, som många kristna dignar under i dag. Nämligen oket som gör oss till människoträlar. ”Bliven icke människors trälar”, heter det i Guds ord. De flesta förstår ej själva, att de bär detta ok, nej, först då det fallit av kan de känna lättnaden. Halleluja! Även ett Herrens vittne kan båra på detta ok. Detta har jag själv upplevat en tid. Vad innebär då detta att vara en människoträl? Har icke var och en rätt att handla efter sin egen övertygelse? Det är ju religionsfrihet i Sverige. Jo, rätten finns att följa sin egen övertygelse, men ack det är så få som vågar på grund av fruktan för vad den eller den skall tycka om en sådan handling. Kanske får du dina vänner emot dig. Nu gäller det om du vill kasta av dig träldomsoket och lyda Gud mer än människor, eller om du vill fortsätta att likt den döda fisken följa med strömmen. Själv fann jag mig en dag stå inför detta val. Den väckelse, som bryter fram i Sveriges bygder har många motståndare, tyvärr även bland de bekännande kristna. Paulus förstod icke, före sitt möte med Jesus på Damaskusvägen, att det var Guds verk han stred emot. Han menade, att han med all iver borde kämpa emot denna nya företeelse. För egen del var jag myc ket avvaktande inför denna väckelse, men beslutade mig att likt Gamaliel icke befatta mig med detta, utan ställa mig på avstånd och se vad som skulle hända. Emellertid förstod jag snart att detta var den väckelse som jag, i likhet med en stor skara kristna bedit om och längtat efter. Nu gällde det att ta ställning för eller emot! Detta innebar brytning med många, ja, med de flesta av mina forna vänner, som ej förstod att detta var Guds verk. Men jag ville icke vara människotrål, utan kastade av mig oket. Det gällde alltså att gå utanför lägret och bära Jesu smälek. Utanför lägret träffade jag en stor skara vänner, som var där före mig och skaran av dessa växer genom Guds stora nåd mer och mer. Hur skall du ha det som fått mottaga Guds uppxenbarelse i ditt liv? Skall du följa Honom? Skall du fortsätta att söka människors behag, eller är du villig att ta korset på dig och följa Jesus? Snart kommer dagen då Jesus skall hämta sin brud. Endast de, som här på jorden velat följa Jesus, skall få komma in i Himmelriket. Blygs du för Jesus, så skall Han blygas för dig. Frågan är: ”Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig?” Kan du svara ja, på denna fråga, så kan du instämma med sångaren: ”Jag vill följa dig 0, Jesus. Följa dig om vägen går över solbelysta höjder, eller genom dunkla snår. Där din helga fot gått före vill jag följa efter glad. Viss att varje steg mig närmar, hem till levande Guds stad.” Kerstin Svennberg

Föregående inlägg Församlingar vi kan ansluta oss till
Nästa inlägg Den tomma krukan, gatan och graven

Relaterade inlägg