”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÅNG”!

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÅNG”! Seger-rapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING. Örebro Fria Församling höll söndagen den 8/1 årsmöte, Vilket andades frid och endräkt samt mod och lust att kämpa Vidare med Jesus. Flera själar har under året mött Gud till frälsning, många har blivit döpta i Fortsätt läsa

GLÄDJENS BUDSKAP

Av Donald Bergagård GLÄDJENS BUDSKAP Redan omkring sjuhundra år före Jesu födelse, frambar profeten Jesaja budskapet om honom: ”Du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte.” Jes. 9: 3. Samma dag Jesus var Fortsätt läsa

Kenya för Kristus

KENYA FÖR KRISTUS Två månader har redan hunnit förflyta sedan vännerna Margaretha och Gunnar Eklund tillsammans med sönerna Robert och Peter embarkerade ”Tanafjord” i Göteborgs frihamn. En skara vänner från Göteborg, Falköping, Trollhättan och Örebro hade mött upp för att ta avsked av missionärerna. Med samma båt följde också missionär Fortsätt läsa

Midnattsropet 1961

MIDNATTSROPET 1961 Vi har redan hunnit en god bit in på det nya året. Det gångna har för vårt vidkommande varit märkligt. Med stor tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på den väldiga nåd Gud bevisat mot oss. De många gudsingripanden vi fått bevittna mitt under stor och motstånd har Fortsätt läsa

DET GJORDE GUD

DET GJORDE GUD Vittnesbörd om Gudsingripanden Gal. 5: 1. Innebörden i denna bibelvers har jag på ett alldeles särskilt sätt fått uppleva den sista tiden. Satan vill fördunkla den underbara sanningen i Bibeln att ”Den Sonen gör fri, han är verkligen fri.” Hur många Guds barn har ej på nytt Fortsätt läsa