Midnattsropet 1961

MIDNATTSROPET 1961 Vi har redan hunnit en god bit in på det nya året. Det gångna har för vårt vidkommande varit märkligt. Med stor tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på den väldiga nåd Gud bevisat mot oss. De många gudsingripanden vi fått bevittna mitt under stor och motstånd har givit oss kraftig inspiration och tro på, att Gud vill uppenbara sig till förlossning för sitt folk och frälsning för syndens slavar. Midnattsropet börjar med detta nummer sin andra årgång. Det har varit uppmuntrande och se det stora intresse tidningen redan fått röna. Det första numret, som trycktes i 5.000 ex tog snart slut, och det andra, som trycktes i 3.000 ex försvann ännu snabbare. Vi hade icke fått några över om vi tryckt ytterligare ett tusental. Många vänner har tagit som sin uppgift att sprida Midnattsropet. Det finns emellertid plats för ännu fler. Vill du vara med och hjälpa till, så kan du meddela dig med oss. Din insats kan betyda mycket för Guds verks framgång på den plats där du bor. Gud Välsigna dig. Har du någon andlig erfarenhet, som du vill vittna om, så är du Välkommen med ditt vittnesbörd. Det kan hjälpa andra, och du förhärligar på så sätt Guds namn. A. I.

Föregående inlägg Församlingar vi kan ansluta oss till
Nästa inlägg Den tomma krukan, gatan och graven

Relaterade inlägg