FÖLJDEN AV ATT ÄGA ANDEN

Charles G. Finney Du kommer att bli kallad överspänd och troligtvis kommer du också att göra dig förtjänt av det. Det är troligt att du i verkligheten kommer att vara överspänd. Jag har aldrig lärt känna en människa, som har blivit fylld med Anden, som inte har blivit kallad överspänd. Och orsaken därtill är att de är olika alla andra människor. Detta är alltid en orsak till jämförelse. Detta är därför de bästa skälen varför sådana personer borde visa sig överspända. De handlar under ett annat inflytande, ser tingen från andra synpunkter, drives av andra bevekelsegrunder och ledes av en annan ande. Du måste vara inställd på att få sådan kritik . . . Om du har mycket av Guds Ande, då är det inte osannolikt att många skall tro du är sinnesförvirrad. Vi fäller den domen att människor är sinnesförvirrade, när de handlar annorlunda än Vi anser vara klokt och i överensstämmelse med sunt förnuft och när de fattar beslut, som vi inte kan se några goda skäl för. Paulus blev beskylld för att vara sinnesförvirrad av dem som inte förstod de åsikter som han handlade efter. Festus trodde utan tvivel att mannen var förryckt och att den myckna lärdomen hade gjort honom galen. Men Paulus sade: ”Jag är inte från mina sinnen, ädle Festus. . .” Du skall vara förberedd på detta, så mycket mer som du lever höjd över världen och vandrar med Gud. Om du har Guds Ande, då måste du vänta att känna stor nöd med tanke på församlingen och världen. En del människor, som är njutningslystna, ber om Anden därför att de tror den skall göra dem så fullkomligt lyckliga. En del människor tror att andliga kristna alltid är mycket lyckliga och fria från sorger. Det är alldeles fel. Läs din bibel och se huru profeterna och apostlarna alltid ömkade sig och hade nöd på grund av det tillstånd, som församlingen och världen befann sig uti. Aposteln Paulus säger att han alltid bar Jesu Kristi dödsmärken på sin kropp. Paulus försäkrar att han lider döden dag efter dag. Du skall då lära ,känna vad det innebär att lida med Herren Jesus Kristus och bli döpt med det dop som han döptes med. 0, hur han led med tanke på syndares ställning! Vilken födslovånda han utstod i sin själ för deras frälsning! Ju mer du har av hans Ande, desto tydligare skall du förstå syndarnas ställning och desto djupare nöd kommer du att ha för dem. Många gånger kommer du att känna det som om du inte kunde leva vid tanke på deras ställning. Du kommer att få en outsäglig nöd för dem. Om någon vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus, då skall han vara beredd på att lida förföljelse. Ofta kommer t.o.m. de äldste eller pastorn att vända sig mot dig, om du är fylld av Guds Ande. Du måste vänta ofta återkommande och mycket smärtsamma konflikter med Satan. Satan har mycket litet besvär med de kristna, som inte är andliga, utan är ljumma, lata och världsliga… Men han vet att andliga kristna gör honom stor skada och därför sätter han sig mot dem. Sådana kristna har ofta fruktansvärda strider. De har frestelser som de aldrig förr har tänkt på, hädiska och gudlösa tankar, ingivelser att göra onda gärningar, att ödelägga sina liv och liknande ting. Och om du är andlig, så måste du vänta dig dessa fruktansvärda konflikter. Du kommer att få större konflikter med dig själv än du någonsin har tänkt dig. Du skall ibland få erfara att din egen köttsliga natur kommer i strid med Guds Ande. ”Köttet har begärelse mot Anden och Anden mot köttet.” En sådan kristen blir ofta gripen av förfäran över sitt eget fördärv . . . Men du kommer att ha frid med Gud. Om församlingen, syndare och djävulen sätter sig upp mot dig, så finns det en som du har frid med. Må de som är kallade till dessa prövningar, konflikter och frestelser och som våndas, ber och gråter under hjärteförkrosselse komma ihåg detta: Så längevdu är upptagen med Gud, kommer din frid att flyta som en flod. Om du är ledd av Anden, skall du likaledes ha frid i samvetet. Du kommer inte att beständigt vara jagad och ligga på sträckbänken plågad av ett ont samvete. Ditt samvete kommer att vara stilla och rofyllt, lungt som insjön en sommardag. Om du är fylld av Anden, kommer du att bli till nytta. Du kan inte vara annat än till gagn. Även om du är sjuk och inte är i stånd att lämna ditt rum, att samtala eller att se någon, så blir du till tio gånger så stor nytta som hundraden av dessa vanliga kristna, som inte är andliga . . . Om du är fylld av Anden, skall du inte finna dig själv olycklig, förbittrad och bekymrad, när människor motsäger dig. När jag hör människor vara irriterade och arga för det minsta, som går dem för när, då är jag säker på att de inte har Kristi Ande. Jesus Kristus kunde höra människor säga allt ont som ondskan kunde hitta på och ändå var han inte det minsta störd av det. Om du vill vara saktmodig under förföljelser, visa Frälsarens sinnelag i ditt liv och på detta sätt vara till ära för kristendomen, då behöver du bli fylld med Anden. Du kommer att bli vis då det gäller att använda de medel som leder till syndares omvändelse. Om Guds Ande är i dig, så vill han leda dig, så att du på ett förståndigt sätt använder medlen, som leder till målet och undviker att göra skada . . . Du kommer att vara stilla i frestelsen och inte bli förskräckt, då du ser hur stormen kommer över dig. Människorna, som är omkring, kommer att bli förvånade över ditt lugn och din glada sinnesstämning under tunga prövningar, därför att de inte känner till den inre styrka de har som är fyllda av Anden. Du kommer att vara tålig i döden. Du kommer alltid att känna att du är förberedd och inte rädd för att dö, och efter döden skall du bli ännu lyckligare för evigt i himmelen. (Hämtat ur boken: Finney lever ännu.)

Föregående inlägg Göteborgsposten, Expressen och Vår Tro
Nästa inlägg Köttslig enhet – Andlig splittring!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x