Föräldrar flyr Sverige

Text: Berno Vidén

Frågan om hemundervisning har på ett dramatiskt sätt aktualiserats i och med att nya skollagen trädde i kraft för snart ett år sedan. En över hela världen framgångsrikt växande rörelse möter i Sverige på starkt motstånd och föräldrar som valt hemundervisning som skolform förföljs av myndigheterna. Redan har minst tolv familjer tvingats lämna landet under hot om repressalier i form av anmälningar till sociala myndigheter och dyra böter. I ett fall dömdes föräldrarna att betala inte mindre än 180 000 kronor i vitesföreläggande och hotades med ytterligare 100 000 kronor i böter för innevarande läsår. Familjen flydde och är idag bosatt utomlands.
En annan familj har fått sitt barn omhändertaget med den enda angivna orsaken att familjen hemundervisade. I det fallet var familjen på väg att lämna Sverige för att flytta till mammans hemland Indien, men sociala myndigheten tillkallade polis som genom ett dramatiskt ingripande omhändertog den då 7-årige pojken Domenic ombord på flygplanet, där han bryskt skildes från sina föräldrar. Idag, snart tre år senare, pågår fortfarande rättsprocesser i deras ärende. Fallet har väckt många reaktioner främst från internationella människorättsorganisationer, och så sent som i februari månad 2012 dömde Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter till Domenics familjs fördel och uppmanade svenska myndigheter att omedelbart återförena familjen.
Flertalet av landets hemundervisande föräldrar har valt att stanna i Sverige och därmed tvingats in i långa utdragande processer för att hävda den mänskliga rättighet det innebär att själva välja och utöva den form av utbildning man anser vara bäst. Flera av dessa familjer har utsatts för anmälningar till socialen av rektorer som vet att enda problemet är att barnen inte infinner sig till lektionerna, men de vet också att de får sin undervisning tillgodosedd. I dags dato finns det många ärenden som ligger och väntar på dom i olika instanser, ett betungande och krävande arbete för alla de familjer som själva måste orka med och bekosta allt det extraarbete kommunen åsamkar dem.

Samhället blir alltmer likriktat och toppstyrt. Planer att införa obligatorisk förskola från tre års ålder dryftas och föräldrarnas roll som uppfostrare marginaliseras. Den  människosyn som genomsyrar utbildningsväsende, arbets- och kulturliv, är skrämmande och borde vara en varningsklocka för varje ansvarstagande förälder. Som förälder är du marginaliserad att ta hand om dina barn på ”fritiden”, som en av regeringens utredare uttryckte sig.

Föregående inlägg Husmöte i Rörvik!
Nästa inlägg Dags för biblioteken att hbt-certifieras

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x