LOVA HERREN MIN SJÄL!

Av Agne Bark

Ps. 103 1-5
Det som behövs i våra dagar, är nog utan tvivel väckelsemöten med väckelsekraft. Väckelsemötets kännemärke är, att det åstadkommer väckelse i människornas hjärtan. Det finns tre olika slags väckelsemöten. Först och främst väckelsemöten då syndare blir väckta och tar emot Jesus som sin Frälsare. Sedan finns det väckelsemöten för Guds folk. Det är ju konstigt, att det skall behövas, men det är så i alla fall. Till sist finns det också väckelsemöten då vi behöver komma i enrum med Gud. I sådana möten får vi ställa vår själ mot väggen och säga till oss själva: ”Lova Herren min själ, och förgät icke vad gott han har gjort!” Det behöver Guds folk göra. Tänk, att David gjorde det. Den ovan citerade psalmen börjar med orden: ”Lova Herren min själ” och slutar med orden: ”Min själ lovar Herren”. Vad är orsak till att inte folk lovar Gud? Vi som har upplevt denna nåd ifrån himmelen. Ja, sångmästaren säger här, att de har kort minne. De kommer inte ihåg, vad Gud har gjort, vem han är, vad han sagt och vad han lovat göra. Därför får vi påminna varandra om, vad Gud har gjort, ty då stämmes vår själ till lovsång. Det står om Gud, att han förlåter, helar, förlossar, kröner och mättar sitt folk, så nog har vi orsak att lova Herren, vi som upplever detta i vårt liv. Ja. det är underbart, tänk att Jesus förlåter dig alla dina missgärningar. Varför? Jo, därför att han bar alla dina synder på Korset, har han makt att förlåta all synd. I den engelska översättningen står det: Han helar alla dina sjukdomar.” Varför? Jo, han bar dina sjukdomar.
Du blir helad genom hans sår. Det står också, att han kan förlossa ditt liv från graven. Han kan förlossa dig , som inte är frälst från den andliga döden, som skiljer dig från livsgemenskapen med Gud. Och han kan göra dig levande genom sitt livgivande ord som förbliver, ty det är sant, att där det levande ordet får komma in i hjärtat, där giver det liv åt dem som tager emot det.
Vi som tror på Jesus skall uppstå. Han har gjort dödens makt om intet, står det, och fört liv och oförgänglighet fram genom evangelium. Och det står, att såsom barn har blivit delaktiga av kött och blod, så har han, Jesus, på samma sätt blivit delaktig därav. Varför det? För att göra dens makt om intet, som ihar döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla dem fria, som av fruktan för döden, hela sitt liv igenom hade varit hemfallna åt träldom. Det gör Herren, pris ske Gud! När vi är frälsta förlossas vi från graven, och när vi har fullbordat vårt verk här i tiden, insätter han oss i de himmelska boningarna. Ära vare Jesus! Det är underbart. Han kröner oss med nåd och barmhärtighet.
Tänk, att Jesus Kristus tog förbannelsens symbol på sin panna. Du vet, att när människorna föll i synd så skulle marken bära törne och tistel för människans synds skull. Marken blev förbannad och denna förbannelsens symbol fick Jesus bära omkring sin panna. Han kröntes med en törnekrona, men det gjorde han för att du skulle kunna krönas med nåd och barmhärtighet. Kröningen innebär välde. Du får konungsligt välde genom Jesus.
Så mättar han ditt begär med sitt goda. Du bliver ung på nytt som en örn. Du har skäl här att lova Herren. Det står inte det, att han mättar din själ med sitt goda så att du bliver en mullvad, som kryper efter jorden jämt och trivs med det livet. Så borrar han sig ned i jorden och håller på med att gräva sina gångar där. Inte alls på det sättet. Du blir frälst från all mullvadsnatur, när du får ta emot Jesus på det sättet och uppleva den här förnyelsen. Det blir en genomgripande förnyelse då man blir ung på nytt som en örn. Varför? Jo, örnen representerar styrka. Han har de starka vingarna, som bär upp honom på ett högre plan, så han kan se allting i himlaperspektiv. Han ser inte i grodperspektiv som vi gör många gånger. Allting blir så tungt och besvärligt. Vi måste få nya vingfjädrar såsom örnen och höja oss över jordlivets futtigheter. Då ser vi Guds plan med våra liv. Örnen har den skarpa blicken, so-m ser vad ingen annan ser, och det vill Guds Ande ge dig också. I förnyelsen öppnar Herren dina ögon och genom Gudsuppenbarelsen får du skåda Guds rikes hemligheter. Det är underbart. Men det finns endast en förutsättning för oss att få uppleva det här. Nämligen genom att uppleva denna genomgripande förnyelse, då han får mätta vårt begär med sitt goda. Vad är Guds goda då? Jo, det är den tillkommande världens Välsignelser och krafter, som vi får smaka redan här i tiden. Det står om
Anden att den är en underpant på vårt arv till förvissning om, att hans egendomsfolk skall förlossas hans härlighet till pris. Du kommer i åtnjutande av räntorna på det himmelska arvet. När vi upplever detta, vet vi, att hela härligheten i himmelen är vår. Det stämmer vårt hjärta till lovsång. Förutsättningen för att få uppleva detta är, att vi har längtan och begär efter mer av Gud. Det var en sak som fattades i församlingen i Laodicea, nämligen längtan. Man sade: ”Jag har allt, och behöver intet”. Då säger Jesus: ”Du vet inte, att just du är ömkansvärd, blind och naken.” Det fanns ingen längtan. Så länge som längtan brinner, denna längtan som i Bibeln jämställes med hunger och törst, och vi vill öppna vårt hjärta för vad Gud vill giva, kommer vi att få uppleva Guds rika Välsignelser. Det står i Ps. 42: ”Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig. 0 Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.” Det står i grundtextens översättning: ”Såsom hjorten skriker efter vattenbäckar, så skriker min själ efter dig, 0 Gud.” Detta är *biblisk längtan och hunger. Hunger och törst är ingen flyktig företeelse, som man avfärdar utan vidare. En människa, som har gått vilse i öknen och inte fått vatten på länge, sätter sig inte ned liknöjd och säger:” 0, vad skönt att få någonting att dricka”. Hon säger: ”Jag måste ha vatten, annars dör jag!” När vi får smak på vad Gud vill giva, avskyr vi all ljumhet ooh slöhet och vill av [hela vårt hjärta tränga oss fram till upplevelser av Guds makt i våra liv.
Det står om den förlorade sonen, attn är han var i det främmande landet, så åstundade han, att få äta svinmaten. När han kom hem till faderhuset, hade han ingen längtan mer efter svinadravet. Det var honom fullkomligt likgiltigt när han fått smak på de himmelska gåvorna.
Det är likadant med dig, som inte är frälst. Du tycker kanske, att du har det bra ute i världen, Jag skall säga dig, att när du får smak på Herrens välsignelser, längtar du inte tillbaka till världens usla brunnar. Det bör inte heller en kristen göra. Herren kan ge en härlig seger i ditt liv. Det finns tyvärr många kristna bekännare i våra dagar, som ser sig tillbaka ut i världen. På vissa håll är det till och med nödvändigt att övervaka, särskilt ungdomar, för att de drar ut på världsliga nöjen.
Detta förekom inte på de första kristnas tid. De levde ett överflödande liv, och det står om dem, att ”dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskae pen, brödsbrytelsen och bönerna.” De voro endräktigt tillsammans i helgedomen. Där behövde ingen hålla fast dem i gemenskapen, ty de höllo sig själva fast, för att de var gripna av Gud, hade upplevt honom och levde i förnyelsens strömmar från himmelen. I en levande församling, där Guds Ande verkar, behövs ingen mänsklig vakthållning över medlemmarna. Jesus kan fullkomligt frälsa, så att det både syns och känns, står det i en gammal läsarsång. Du behöver inte alls lida nederlag på nederlag och gå omkring kraftlös, så att världen får den uppfattningen, att vi har en svag, liten, klen Jesus, som ingenting förmår. Jag skall säga dig, att Jesus är stor och stark och ‘kan tillfullo frälsa och hjälpa. Må, han bli stor och dyrbar i ditt hjärta! Han har makt här på jorden att förlåta synder. Han är vår överstepräst och sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss.
Vi har orsak att lova Gud. Många säger: ”Jag känner det inte så.” Då är detta ett bevis på att du behöver prisa Gud mer än någon annan. Det står ingenstans att vi skall känna något för att kunna lova Jesus. Men David han sade: ”Lova Herren min själ.” Om du kommer ihåg, när du mötte Gud sist, så vet du, att det skedde, när du var positiv i din ande. Han har ingen större längtan än att få möta sina barn. Då du vet det och lovar Herren i barnslig tro och enfald, för att han är densamme och vill fylla dina behov i härlighet, skall du möta Jesus underbart. Det är inget märkvärdigt och mystikt. Häv upp din röst i lovsång till honom, lova och prisa honom för vad han har gjort för dig. Han förlåter dina synder och frigör din själ. Han vill utföra sitt verk i ditt liv.

Föregående inlägg WERNER SÄLLSTRÖM har fått bembud
Nästa inlägg Seger-rapporter från när och fjärran

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x