VÅR UPPGIFT

VÅR UPPGIFT
Denna artikel är hämtad ur boken Pingstväckelsens riktlinjer utgiven av Filadelfiaförlaget 1917. Förvisso har denna bok ett aktuellt budskap i dag.
”En ödesdiger tid bryter in över Europa.”
Med dessa ord inledde den tyske rikskanslern det beaktansvärda riksdagssammanträdet den 4 aug. 1914. Större och väldigare än vi någonsin kunnat ana, har emellertid allvaret framträtt i den tidernas förändring, som plötsligt kommit över oss. Men Guds folk känner, att desSa dagar av stora händelser i första hand gälla oss. Vi veta genom Guds ord, att dessa rörelser inom folkvärlden (Hag. 2:7) genom Guds starka hand måste tjäna till att upprätta hans konungarike och genomföra hans eviga frälsningsrådslut (Es. 43:3., 4). Kunskapen härom giver oss vissheten, att genom de i utveckling ,stadda händelserna bliva uppgifter av allra största räckvidd lagda för Jesu Kristi församlings fötter. Vårt ansvar är stort, och mycket står på spel. Måtte det givas oss att klart förstå, vad Kristus såsom huvudet för sin kropp, som är församlingen, ‘väntar av oss i dag och vill utföra genom oss, hans lemmar, isin heliga Andes kraft!
Med många andra troende över hela jorden dela Vi den övertygelsen, att Begynnelsen, till slutet, har kommit över oss. Mänskligheten går med skyndsamma steg mot de stora mål, som enligt skriftens profetiska vittnesbörd äro fastställda för henne. De båda dubbelströmmar, som runno upp vid paradisets port (1 Mos. 2: 10 ff.), bereda sig på att mynna ut i sina olika hav (Upp. 15:2 ff.; Upp. 20: 14, 15). Uppenbarelsen av syndens människa (1 Tess. 2) och att människosonens återkomst från himmelen är nära förestående visas allt tydligare genom mångahanda tecken. Och liksom andarna ur avgrunden äro ohyggligt flitiga att förbereda och inleda antikrists herradöme i folkVärlden, så verkar Jesu Kristi Ande med stor makt och trohet på församlingens beredelse för hans ankomsts dag,, som närmar sig. Det råder intet tvivel med aVSeende på den uppgift, som ligger för oss och för allt Guds folk. Det rör sig om intet mindre än uppbyggamdet och fulländandet av Kristi kropp för han: återkomst.
Detta har under alla tider varit den Helige Andes uppgift i församlingen. Detta är, vad som slutligen måste öppet Visa sig i. de sista dagarna. Här ligger alltså för oss den tydliga Vägen, som även vi hava att gå. Icke som om det skulle vara Vår uppgift att grunda en ny kyrka eller nu först framställa Kristi kropp eller anbefalla oss själva såsom”an sanna Kristi kropp”. Nej, vi vilja i all enfald utgiva oss själva såsom lemmar i kroppen till tjänst för det hela. Vi vilja i all ödmjukhet ställa oss till huvudets förfogande för hans övriga kropp och för världen för att’ blott vittna om och utföra det som han vill hava vittnat om och utfört genom oss. I den mån, som Herren Kristus under denna fulländningstid avslöjar sina underbara tankar med sin församling under den fortskridande gången av sin verksamhet på jorden, i ljuset av hans ord, vilja, vi gå in på dem. Vi vilja ligga som ett helt brännoffer för honom, vår konung, på hans altare, och för hans kropp, våra bröder och systrar i honom och även för en förlorad värld. Därför hata och fly Vi allt partimakeri och sektväsen, som möjligen skulle vilja resa sig bland OSS. Därför kunna vi icke heller binda oss genom något mänskligt program eller tankesystem. Och där vi sluta oss tillsammans till nytestamentliga församlingar, vilja vi icke, att man skall se på detta, som om Vi hissade upp en ny partifana, utan Vilja vi därmed endast efter bästa förstånd och förmåga tjäna förhandenvarande behov. Vi vilja oavbrutet vara så till sinnes, att vi äro redo att ‘offra ifråga om åskådningar, arbetsmetoder och inrättningar allt, som måste offras, för att Herren skall komma till sin fulla rätt bland sitt folk. Dock kunna vi icke därvid låta oss kastas och kringdrivas av människor (Ef. 4:14) utan måste gå den väg, som Herren klart och tydligt anvisat oss i sitt ord, även om vi på grund därav till en tid bliva missförstådda av många av våra bröder. Men uti vår kärlek till dem skall detta icke vålla någon förändring. Och städse vilja vi vara villiga att lyssna, till tydliga, klara grunder ur skriften eller det upplysta förnuftet.
GUDS ORD – VÅRT RÄTTESNÖRE,
JESU SINNELAG – VÅR DRIVKRAFT,
DEN HELIGE ANDE – VAR LEDARE.

Föregående inlägg I TJÄNST FÖR JESUS!
Nästa inlägg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x