DET GJORDE GUD

Vittnesbörd om Gudsingripanden En underbar belbrägdagörelse av en man söndertmmd genom en bilolycka. Många kristna vet genom erfarenheter att Jesus Kristus är den store läkaren, som är i stånd att hela både kropp och själ, och Charls Carlton är en av dem. Herr Carlton skulle gå över en gatai Biloxi, Miss., U.S.A., när han blev påkörd av en bil, som gick med mycket stor hastighet. Br. Carlton blev mycket söndertrasad och erhöll bl. a. pannbensbrott. Han fick ett slag i pannan så pannpenet sprack. Vänstra ögat trycktes ut ur sitt läge och hängde ned emot kinden. Han fick också bruten hals, sönderslaget näsben och fyra ryggkotor skadade och ur sitt rätta läge. Högra bäckenbenet gick av, och det blev även en del andra skador i höften. Högra knäet slogs så sönder att benet kunde vikas framåt och åt sidorna utan motstånd i knäet, och alla känslor i benet var förlorade. Han hade också förlorat både lukt och smaksinne. Det synes oss underligt att ej br. Carlton dog omedelbart, men hemligheten till att han levde, torde delvis vara hans dotters och hustrus böner. Hans dotter, en ung kvinna, var i närheten, när olyckan skedde. Hon såg på avstånd att någon blev påkörd, skyndade dit för att se vem det var, och fick se, att det var hennes far som låg söndertrasad och blodig på gatan. Hon böjde genast sina knän inför allt folket, och ropade till Herren för sin far. Hans hustru kom också springande och följde dotterns exempel, och de bad tills ambulansen kom och tog Charlton till lasarettet, Efter en tids behandling av läkare, kunde han gå omkring något med hjälp av kryckor, som han fick begagna fyra månader tills Gud helade honom. Han hade en sorts stål och gummiförstärkning för sin rygg och en styv krage om halsen. Till denna en anordning av metall, som fästes över axlarna och vilade mot bröstet, samt därifrån stöd till kragen för att halsen skulle få den nödvändiga stadgan för att hålla huvudet. Utan detta stöd kunde han ej röra huvudet utan att erhålla förskräckliga smärtor. Han hade också ett bandage som förstärkning för sitt högra knä. ”Mina tre doktorer sade, att jag aldrig mer skulle bli i stånd att utföra något arbete, men jag Visste, att Herren skulle hela mig,” säger C. Carlton. En tid efter, när han hade kommit till sitt hem i New York, åkte han och hans familj till Alcove Fulle Gospel Church (Assembles af God). Han berättar själv: ”Evangelist E. H. Andersson hade Väckelsemöten där, och när vi hade kommit in kallade han mig nästan genast fram till plattformen för förbön. Pastor Ira Tompkins och församlingen förenade sig i bön för mig. Jag gick sedan och intog min plats i kyrkan. Plötsligt kände jag doften från blommorna på plattformen. Det knäppte till i min hals och rygg och i ett ögonblick var kotorna helade och i sitt rätta läge. Inom några sekunder hade Guds kraft gått igenom hela min kropp och jag var fullkomligt helad. Jag tog av förstärkningarna för min hals, rygg och ben. Känseln i benet och lukt och smaksinnet hade kommit tillbaka. Jag var fullkomligt helad. Ehuru doktorerna hade sagt, att jag aldrig mera skulle bli arbetsför, arbetar jag nu som snickare (husbyggare). Lovad vare Herren, som fullkomligt helade mig! ”(Jag må också nämna att Carlton hade tre fingrar på ena handen och två på den andra avbrutna, men det märks ej något fel på dem.) Charls Carlton, Cornwallville N. Y. Sanningsenligheten av ovanstående kan intygas av pastor I. Tompkins i Port Chester, N. Y. Br. Charls Carlton är också väl bekant med undertecknad både före och efter olyckan. Han har också varit på två månaders besök i Sverige nu och många har både fått se och höra honom. Det är gripande att höra honom berätta om, vad Herren har gjort i hans liv. Oscar A. Karlson.

Föregående inlägg KRIS – VÄCKELSE – MÖJLIGHET!
Nästa inlägg Du kan få Guds underverkande kraft!

Relaterade inlägg