MIDNATTSROPET

Många läsare har kanske undrat varför ej tidningen kommit ut i juni månad i vanlig ordning. På grund av att redaktionen haft många andra arbetsuppgifter och möten på olika platser *har denna gång två nummer slagits ihop, nämligen junijuli. Därmed får vi en större tidning än vanligt med mycket läsning för er som snart skall fara bort på semester. Glöm ej att ta med tidningen till Vänner och bekanta, som ni träffar på resan. Lösnummer finns, och vi sänder er gärna på beställning. Verka Herrens verk även under semeStern! Du kan så Ordet på ett enkelt sätt. I sin tid bär det frukt och då har även du, som kanske tycker att du ingenting kan göra, rätt att skörda med jubel. Gå åstad i Jesu namn! Tiden är kort och vi måste göra vad vi kan medan dager varar. Snart kommer natten då ingen mer kan verka. Vid genomgång av vårt register, har vi funnit, att några ännu ej betalat prenumerationsavgiften. Du som vet med dig att du hör till dem, kan sända avgiften till Midnattsropets postgiro 57 16 20, Skolgatan 32, Örebro. Du som känner att du vill sända en extra gåva för tidningsmissionens räkning är även välkommen med ditt bidrag. Gud välsigne varje glad givare! Vi är tacksamma om de uteblivna prenumerationsavgifterna kommer in utan personliga påminnelser. Det underlättar och förbilligar vårt arbete avsevärt som var och en kan förstå.

Föregående inlägg KRIS – VÄCKELSE – MÖJLIGHET!
Nästa inlägg Du kan få Guds underverkande kraft!

Relaterade inlägg