Barnaskap som förpliktar

Johannes första brev 3:13. ”Sem vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock är.” Vi får kallas Guds barn och är Guds barn. Men barnaskapet förpliktar. Det talas ofta om i vår bibel att vara född av Gud. Gång på gång möter oss detta uttryck. Jesus säger ju själv till Nikodemus: – ”Utan att du varder född på nytt kan du ej komma in i Guds rike.” – Den nya födelsens absoluta nödvändighet för att bli ett Guds barn och Gudsrikets medborgare, har här klart sagts ut av Mästaren själv. Den som blivit född på nytt och blivit Guds barn, får också barnaskapets Ande, som Romarbrevet 8:15 talar om. Vår bibel talar om två slags barn, Guds barn och djävulens barn. Vem som är vems kan klart urkiljas på tydligt, markerade kännemärken. Guds barn skiljer sig mycket tydligt från djävulens barn. Bland annat däruti att de älskar Gud. De visar också sin kärlek till ihonom genom att hålla hans ‘bud och “hans *bud är icke tunga, 1 Joh. 5:3. Den som är född av Gud övervinner världen, 1 Joh. 5:4. Guds barn älskar alla Guds barn. De har gemenskap med varandra genom Barnaskapets Ande. De behöver ej konstruera ‘någon sorts allians med varandra. De äger genom nya födelsen naturlig andegemenskap. Andegemenskap blir universell församlingsgemenskap. Universalförsamlingen är Jesus Kristus själv, den uppståndne Frälsaren. i hans kropp, församlingens, införlivas barnen som lemmar i kroppen och följdriktigt uppstår en gudomlig organism för Guds verks utbredande på jorden. Bibeln talar bara om en församling, universalförsamlingen, där huvudet är Jesus Kristus. Universalförsamlingen representeras på varje plats av Guds barn. Församlingen i Jerusalem var en universell församling. Den var ej konstruerad av människor. Den var uppbyggd av Gud med pånyttfödda människor som material. Med vårt barnaskap följer alltså en medfödd rättighet att tillhöra denna församlingsgemenskap. Man kan fundera ibland varför människorna har konstruerat och satt igång denna rikliga flora av religiösa sekter och s. k. lokalförsamlingar världen över, när bibeln lär, att det blott får finnas en enda, låt vara förgrenad till olika platser runt vårt klot? Hur fungerar då den universella församlingen på jorden? Ja, den fungerar och drives av Guds Ande. Överallt verkar, Gud genom sin Helige Ande. Själar frälsas, döpas i vatten och Ande men, så kommer detta sorgliga men (de fösas sedan in som själlösa kreatur i olika boskapsfållor, som går under namn av Guds församling. De bli tjudrade. Man kastar för dem en och annan hötapp ibland. För det mesta blir det råghalm. För att vi skall vara fria har Kristus frigjort oss. Men denna fångenskap i en trång fälla, som den nutida överorganiserade frikyrkligheten är, inbjuder icke till en sådan andlig frihet som vår bibel talar om. Tvärtom blir det väl oftast så, att om det kommer någon och predikar frihet för fångna, ett sådant vittne blir utsatt för en regelrätt förföljelse. Inledningsvis nämndes här om barnaskap som förpliktar. Det förpliktar den som är född i frihet och lever i frihet att med Guds hjälp kämpa för, att varje pånyttfödd själ bevaras i sin andliga, nyvunna frihet. Vi måste avslöja den religiösa föreningsfloran, såsom varande endast en organiserad motståndsrörelse mot Kristi församling på jorden. Må varje Guds barn kasta oket av sina axlar och gå ut till det andliga frihetslägret. Må ingen förledas att delta i blockaden mot gudfruktiga och ärliga människor i kamp för andlig frihet.E.D.

Föregående inlägg Vakna upp
Nästa inlägg “Tror du detta?”

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x