TACK!

Jag har läst igenom nägra nummer av tidningen Midnattsropet och funnit att den är ett språkrör för den sanna livgivande tron. Jag tackar Jesus av allt hjärta att det i denna yttersta tid finns de, som har sin håg och sitt sinne vända från jord, nöd och synd mot himlens ljusa höjd där Jesus är och varifrån han snart skall komma äter, för att hämta de sina. Tack gode Gud! Hur det än ser ut i, världen och hur ondskan regerar, skall det finnas en oräknelig skara en dag inför tronen Och inför Gud. Min och mångas önskan är att med frihet frän mänskliga meningär endräktigt samlas, var och en på sin ort, när och fjärran, för att bedja och prisa Jesus och ,glädjas i. honom, som är och blir vår bäste vän i liv och död och i evigheten lång. Åter ett tack för tidningen samt en kär fridens hälsning till alla fria Jesu vänner, ‘som läser bibeln och bedcr med och för varandra i Jesu livgivande namn. Adolf S-sson.

Föregående inlägg Kan en verklig kristen vara demonbesatt?
Nästa inlägg Märkliga tecken

Relaterade inlägg