Märkliga tecken

Det var, för oss här i Jönköping, en stor dag då Ricard Hansen som ett Guds redskap besökte oss första gången. (Vi har även senare haft ett besök av honom.) Han predikade kraftigt, sjöng och spelade, bad för sjuka och sökare av Andens dop. Bland andra blev en kvinna med cancer helbrågdagjord. Läkare har senare konstaterat att hon är fullständigt frisk. Vid båda mötena under första besöket, var jag själv närvarande. Jag såg det vita korset i pannan och då jag stod bland sångarna på estraden i Folkets Hus kom en av de tillresande predikanterna upp till oss. Han bad oss lukta på hans ena hand. Jag kände tydligt oljedoften. Brodern hade tagit Ricard Hansen i handen och fått olja på sig. Så långt vi vet, är det första gången i Sverige, som något dylikt inträffat. Att sedan en läkare i TV förklarade sig ej tro på det och en trollkonstnår demonstrerade att ”så här går det till”, det får vi lämna åt sitt öde. Vid en resa i Orientenför något år sedan – vill minnas att det var i Damaskus – såg jag en ”eldsprutare” på trottoaren. Men inte var det något kristligt i samband med det. En kort tid efter att broder Hansen besökte oss, deltog jag i ett möte i Jönköping och kände då helt plötsligt något som var som ”barrskogsdoft”. Hansen hade då rest, och han hade ej heller varit i den salen. Någon bakom mig kände också doften. Det fanns ingenting därinne, som kunde framkalla detta. Senare i mötet ”kom jag bort” och vaknade först när predikanten, Donald Bergagård, hade av*brutit predikan och stod hos mig bedjande. Alla i den fullsatta lokalen, trodde att jag dött. Så var det ej. När jag sedan ”kom till mig” stod broder Bergagård hos mig och frågade mig, om jag ville ha vatten. Jag svarade nekande. Jag blev även erbjuden bilskjuts hem, men stannade kvar på mötet och var* sedan dagen efter i mitt arbete som vanligt. Till sist kommer frågan: Säger bibeln något om sådana ting? Låt oss slå upp Ps. 23:5; ”Du smörjer mitt huvud med olja”, Ps. 92:11 ”Jag varder övergjuten med frisk olja”. Predbok. 9:8 ”Låt aldrig olja fattas på ditt huvud”. Inte behöver man hålla det för otroligt, att något korsliknande kan ses på en månniskas panna. Jag såg det ju själv på broder Hansen. Läs t. ex. 1. Mos. 4:15: ”Och Herren satte ett tecken” (Kain). 5. Mos. 6:8: ”Och de skola vara som ett märke på din panna”. Jes. 66:19: ”Och jag skall göra ett tecken bland dem”. Hes. 9:4: ”Teckna med ett tecken på pannan de män som sucka och jåmra sig över styggelserna”. Joel 2:30: ”Och jag skall låta tecken synas på jorden”. Gal. 6:17: ”Ty jag bär Jesu märken på min kropp”.
Till slut vill jag omtala, att mycket har jag skrivit under min levnad, i både kristlwiga och andra tidningar, men under nedskrivningen av denna artikel har jag i särskilt mått känt Andens ledning och Herrens Välsignelse. Maran Ata. 1. Kor. 16:22.
Karl Malmström Jönköping

Föregående inlägg TACK!
Nästa inlägg Nutidens Baruk

Relaterade inlägg