Mirakel under slutskedet!

Taget från: THE MIDNIGHT CRY MIRAKEL UNDER SLUTSKEDET! Har vi betänkt den betydelsefulla verkligheten att den första församlingens första bön var om MIRAKEL? ”Att tecken och under må ske genom Din Helige Tjänares Jesu Namn” (Apg. 4: 30). Ett hjärta rätt oeh sunt i sin ställning till Mirakel är av allvarligaste Vikt. ÅTERKOMMANDE av MIRAKEL SYNES SANNOLIKT INNAN UPPRYCKANDET AV DE VAKANDE HELIGA. Att Mirakel sker efter Uppryckandet är helt Visst: Mark. 13: 11, Upp. 11: 5, 6. Men (1) det synes att det är genom särlaregnet som skörden, eller i alla fall förstlingsfrukten, skall förnyas för mognad. ”Se Åkermannen (Gud) (Joh. 15: 1) väntar på jordens Idyrbara frukt och tåligt bildar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn. Ja, ,bilden också I› tåligt, oc’h styrken edra hjärtan, ty Herrens rillkommelse är nära.” Jak. 5: 78; ,(2) Det synes ‘ant särlaregnet, inte mindre mirakulöst än arlaregnet, skulle falla före den stora vedermövdan bryter ut. ”Och det skall ske i ‘DE YTTERSTA DAGARNA, säger Gud, att Jag skall urtgjuta av min Ande över allt kött, ochedra sönervooh edra, döttrar ,SKOLA PROFETERA, . . . FÖRRÄN Herrens dag kommer” (Apg. 2: 17, 20). Varje tidsålder har slutat med att Gud har motverkat satan med snabb och förfarande makt: (3) Detta är likaså förutsagit, i en församling (1 Tim. 3:) angående församlingens sista dagar, ”I ‘de YTTERSTA DAGARNA svåra tider skola komma. Ty . . såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses (det var genom Mirakel: 2 Mos. 7: 11). SÃ STÃ DESSA MÄN emot sanningen: . . . ”Men de ‘skola icke tillstädjas att gå längre: ty deras galenskap skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med DE MÄNNENS.” (Jannes och Jambres). Det är GENOM MOTVERKAN AV MÄKTIGARE MIRAKEL (2 Tim. 3: 1, 8) (2 Mos. 7, 12, 9: 11). Vår latenta befogenhet till Mirakel (Mark. 16: 11, 18, 14Kor. 12: 411, Gal. 3: 814) kan komma i verksamhet när som hälst. 2. EJ HELLER FÃR VÅR TRO VACKLA GENOM DET OVERFLODANDE SATANISKA EFTERAPANDET. Demsoniska mirakel, kraftiga, sällsynta, förföriska, kommer att tränga sig fram i de sista dagarna. I de YTTERSTA DAGARNA svåra tider skola komma. Ty .. Onda människor och bedragare (genom trollldom) (Liddell and Scott) skola gå allt längre i ondska (2 Tim. 3, 13) ”ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå och de skola GÖRA STORA TECKEN OCH UNDER, för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda” (Matt. 24: 24) och Antikrists framträdande skall vara med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under” (2 Tess. 2: 9). Men förfalskade mynt är efterapningar “av de äkta. TAG ER TILLVARA FOR DET OUNDVIKLIGA KNEP SOM SATAN FRAMSKAPAR I FÖRSAMLINGENS SINNE och tankar av MOTVILJA FÖR ALLA MIRAKEL GENOM ATT I SJÄLVA DESS FRAMTRÄDANDE DRÄNKA VERKLIGHETEN MED .EFTERAPNINGAR. Detta är en intensiv fara för församlingen i dag. 3. Men Guds Ord förbliver för be’ständigt PR’O’VOSTENEN FÖR URSKILJNING. Am pröva en meddelande ANDE är en direkt fråga. (1 Joh. 4: 13). Prövningen som skall ställas till en ‘inspirerad person medan personen i fråga är under övernaturlig kraft, är den, att han kan, eller han kan inte säga: ”förbannad vare Jesus”, eller ”Jesus är Herre” (1 Kor. 12: 13). Andra sätt att pröva finnes ri Matt 7: 1520, Gal. 1: 8 och 2 Joh. 7. Dessa prövningar förutsätter ett antagande av ett utbrott vid något tillfälle, ‘av satanisk eller Gudomlig inspiration, och försummelsen av att tillämpa dem i alla de moderna övernaturliga manifestationer måste medföra olycksdigra följder. ”Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven arllt, behållen vad gott är, avhållen ede’r från allt ont, *av vad slag det vara må” (1 Tess. 5: 1922). ”Sen därför till, att över eder icke må komma det som är sagt hos profeterna: Sen här I föraktare, och förundren eder, och bliven till intet, ty en gärning utför Jag i edra dagar, en gärning som I alls icke skullen tro, om den förtäljdes för eder” (Apg. 13: 40). Bed om ögonsalva (Upp. 3: 18). 4. Ty vi står inför en väldig kris. Världen drar sig fram emot ett ‘h’armageddon av fientliga mirakulösa makter: Skall nu någon kristen soldat dra sig undan i sitt tält, och blott äta sin portion, under stridslarmets dån? Hör de allvarliga orden: ”Förbannen Meros säger Herrens ängel, ja, förbannen dess innebyggare, DÄRFÖR ATT DE EJ KOMMO HERREN TILL HJÄLP, HERREN TILL HJÄLP emot de mäktige.” (Eng. övers.) (Dom. 5: 23, Matt. 25: 2630). Ty Guds ‘bud förbliver oåterkalleliga. ”Varen ivriga att undfå profenians gåva, och förmenen ej heller någon att tala tungomål.” ”Varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största (bland de mirakulösa) gåvorna” (1 Kor. 12: 31, 14: 39). Vi avskyr ooh ryser för sataniska mirakel: Men att ett Guds barn skulle ringakta, eller misstro, eller till och med motsätta sig att Faderns Ande skulle komma över sig i övernaturlig kraft, det är pinsamt såväl som häpnadsväckande. Guds älskade Församling sträck ut efter det högsta och bästa (4 Mos. 11: 29, 1 Kor. 14: 5). Guds Gåvor är ovärderliga. Låt oss därför söka ett öppenhjärtigt sinne: ett känsligt, vaket och ödmjukt hjärta, en orubblig förtröstan på Gud, med ett lätt grepp om jordiska ting, vilka Kristus kan kalla oss att lämna när som helst. Likväl visar oss den Helige Ande en ännu högre väg. Om gåvorna av mirakel är Alperna i Församlingen, så är frukterna ooh Kärleken hennes Himalaya. O, för ett djupare dop i Kärlek! Kärlek är Andens Förstlingsfrukt, förmaningens ändamål, huvudsumman av lagen, fullkomlighetens band och Guds natur. Profetians gåva den skall försvinna och tungomålstalandet det skall taga slut: . . så bliva de då beståndande dessa tre: tron, hoppet och kärleken. ”MEN STÖRST BLAND DEM ÄR KÄRLEKEN” (1 Kor. 13: 13). ‘ Översatt av HILDA ALEXIS

Föregående inlägg Väckelsen bryter fram i Småland
Nästa inlägg “Regn, regn!”

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x