Från GÖTEBORG

Göteborgs fria församling har haft tre veckors tältmöten i Göteborg. I mötena som samlat stora skaror av intresserade och längtande människor, har Guld gjort underbara ting. Själar har blivit frälsta, sjuka helade och längtandve döpta i helig Ande. Många prisar idag Herren för härliga bönesvar. Förnyelse och frigörelse i Anden Fortsätt läsa

MIDNATTSROPET

Vi förstår att många av våra läsare har väntat på Midnattsropet. Det är snart två månader sedan förra numret kom ut. Det myckna .arbetet i Örebro i samband med bibelstudieveckorna och på andra platser i landet har gjort att vi sett oss tvingade slå ihop juli och augustinumren ’till ett Fortsätt läsa

“När han åter upprättade Sion”

Brev från Skåne: Trelleborg den 23 juni 1962. Herr Pastor Arne Imsen med familj! Frid! Kära nådessvskon! Eut innerligt tack för samvaron och andegemenskapen med gemensamma överflödande välsignelser under sistförflutna pingsthelg. I den pingsten hörde jag Herren tala, då blev jag åter uppväckit, likasom när någon Våckes ur sömnen. Efter Fortsätt läsa

Från Finland

Bröderna Arne Imsen, Agne Bark och Kurt Petersen besökte under Midsommarhelgen Finland på en inbjudan av Norrskata Pingstförsamling. Runtom från öarna i den Finska skärgården hade vänner samlats till bönhuset för att lyssna till evangelii budskap. Herrens härlighet var uppenbar på ett mäktigt sätt till läkedom och förnyelse och redan Fortsätt läsa