Väckelse i Skandinavien

Rune Gelinder 

Nu går deti uppfyllelse, ‘det som är sagt genom profeten Joel: ”Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött!” Joel 2:28 Och det är i de yttersta dagarna står det i Apg. 2:17.

Jag har varit på en resa i vårt grannland Norge och jag har sett och förnummit, att Herren har tänt en stor väckelse i Skandinavien. När man kommer in på ett Maranatamöte både i Norge och Sverige, känner man verkligen, att Jesus är där mitt ibland de sina. (Matt. 18:20) Man förnimmer, att Gud har väldigt bråttom att få in den mognande skörden. Man ser det på den väldiga fart, som väckelsen brinner med. Den sprider sig från den ena platsen till den andra. Själar ropar efter mera av Herrens välsignelser och Herren är inte sen med att svara.

Jag tänker på en man i Oslo; som kom i syndanöd kl. två på natten, Herren talade till hans hjärta. Han visste inte riktigt, vad han skulle göra i sin nöd, men så kom han att tänka på en vän han hade haft, som blivit frälst. Han gick till vännen på natten, och frågade om han inte kunde få bliva frälst. Då talade vännen om för honom, att Jesus tar emot varje själ vilken tidpunkt som helst. De båda böjde sina knän och började åkalla Herrens namn, för det står nämligen i bibeln ”att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst”. Rom. 10:13. Så mannen tackade Gud för frälsning. Då nämnde vännen för honom, att han kunde bliva Andedöpt med det samma. Förvånad tittade mannen på sin vän och sade: ”Är det mera att få”? Så började han lova Herren för Andens dop. Jesus fyllde det skröpliga kärlet och han började att tala och sjunga i nya tungomål.

Det är ofta så, att själarna inte vet ,att Herren har välsignelser att ge sina barn. Det går så mycu ket fin och ordentlig ungdom i våra kyrkor som intevet, att Herren har t. ex. Andens dop, nio nådegåvor och mycket mera att dela ut ibland dem.

Därför är Maranataväckelsens rop över hela Skandinavien: ”Vakna upp du som sover”! Ef. 5:14 Käre vän, som läser det här och känner, att du vill ha mera av Gud. Det finns att få. Halleluja! Du behöver endast öppna dig för Jesus och tacka för de välsignelser som Han berett åt dig, så kommer han att fylla dig.

Som nämnt år, tror jag, att Herren har mycket bråttom att taga in sin skörd. Gud har tagit ut, och håller och håller på att ta ut enkla män och kvinnor som vill stå helt och fast för honom. Men så är det många kristna som undrar hur det skall gå.

Det är som för Petrus när han gick på vattnet. Jag kan tala om för dig, att jag har gått på vattnet många gånger bildlikt talat. T. ex. när jag blev frälst och när jag blev Andedöpt. Då sade jag som Petrus: ”Herre år det Du så bjud mig komma…”! Matt. 14:28. Och Herren säger alltid sitt ”kom”. Jag vet, och jag har sett och upplevat, att det håller att gå på Guds ord. När Jesus säger sitt ”kom”. Ära vare Herrens namn!

Du kanske är en sådan kristen som sitter och håller dig i båtkanten. Du tittar på och undrar, hur det skall gå för Petrus, som lärjungarna gjorde. Eller är Du en Petrus som går på Jesu ”Kom”? Du sitter i båten och ser att Petrus börjar sjunka. Då säger du: Ja där ser vi, så går det! Men ära vare Hans namn, Jesus säger inte så. När Petrus ropade ”Herre hjälp mig”, då kom Jesus och fattade hans arm och drog upp honom. Och de båda gick på vattnet tillbaka till båten. Det är så i dag också att Herren hjälper oss i alla livets situationer. När vi går ut på Hans ord och litar helt på Honom.

Han för oss lovsjungande och glada hem till sin härlighet. Men säger du: ”Jag har så mycket bekymmer och svårigheter, så jag kan inte vara glad!” Men om du läser vad Paulus har skrivit i Fil. 4:4-6, så säger han: ”Glädjen eder i Herren alltid.. .” o.s.v. i tjätte versen säger han att vi skall låta bekymren bliva kunniga inför Gud. Alltså att vi skall lägga bekymren i Herrens hand.

Paulus satt i fängelse vid det tillfälle, då han skrev brevet till Filipperna, så han hade det nog själv inte så lätt. Men så har du hemligheten till, att han kunde vara glad och att han kunde uppmuntra andra till att glädja sig. Det står i femte versen i samma kap. de tre sista orden ”Herren är nära”. Så har du kontakten med Jesus och om Han är dig när, förmår du allt i Honom, som giver dig kraft. Fil. 4:13.

Du ofrälste vän, som läser detta, Jesus säger sitt ”kom” till dig. Är du villig .att gå när Jesus kallar? Han kallar dig, för att du som Paulus skall få glädje. Han kallar dig, för att du skall få frid, lycka och för att du ska få makt och kraft till att vara ett Guds barn. Joh. 1:12.

Och du som är sjuk till din kropp. Jesus säger: ”kom” jag vill göra dig frisk. För det står i Guds eget ord ”att genom Hans sår bliva vi helade”. Jes. 53:5. Det är inte meningen, att du som är frälst och är en kristen skall gå och vara sjuk, ”för Gud har inte lagt någon sjukdom på dig, utan den kommer från helvetet.

Vi skall bliva helade genom hans sår. Gå ut på Guds ord och du skall uppleva och se, att det sker härliga ting, för Gud är den han säger sig vara. Halleluja!

Han har tänt väckelsens låga i Skandinavien, och jag tror, att det är den sista väckelsen innan Jesus kommer tillbaka. Det sista nådestillfället från Gud. Han vill väcka sin dyrköpta brud till ett rikare liv i Kristus den korta tid som är kvar.

Föregående inlägg Hälsning från Borås
Nästa inlägg En förvandling underbar

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x