Friden vid Jesu hiärta

Vid Jesu hjärta där upphör striden, där upphör sorlet, där kommer friden.Vid Jesu hjärta där finnes tröst för söndersargat och rolöst bröst.Där finns det glädje, där finns det lycka och hjälp från synden, som vill förtrycka.Ty frihet finns uti Jesu namn, Han har ju synden på korsets stam.Nu får jag Fortsätt läsa

Ideal

Målle Lindberg  Du har säkerligen många gånger hört uttrycket: Säg mig vem du umgås med, så skall jag säga dig vem du är. Det är sant. Man vet ganska mycket om en människa, om man vet vilka människor hon tycker om att vara tillsammans med. Men med lika stort fog Fortsätt läsa

Henning Thulin får förlåtelse av Filadelfia

Följande brev om förlåtelse insändes av Henning Thulin till Filadelfiaförsamlingen torsdagen den 27/9 1962.  ”Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Till Hela Pingströrelsen Då jag idag i mitt hem gick bedjande i min ande, kom det så levande för mig, att jag aldrig fått Filadelfiaförsamlingens och hela pingströrelsens förlåtelse för att jag Fortsätt läsa

Intervju med Målle Lindberg Växsjö

Den välkände väckelseevangelisten Målle Lindberg har varit i Maranataförsamlingen här i Stockholm en veckas tid och predikar Guds Ord till rik välsignelse. Vi har under denna tid sett många härliga resultat på vad Herren gör i dessa dagar. Jag har ställt följandefrågor till broder Lindberg: – Vad var det som Fortsätt läsa