Nr 10-11 1962

Guds verks återuppbyggande Falsk och sann förkunnelse Hälsning från Borås Segerrapporter från Småland Väckelse i Skandinavien En förvandling underbar Mitt vittnesbörd Intervju med Målle Lindberg Växsjö Guds ord har framgång Älskar du mig mer än dessa? Henning Thulin får förlåtelse av Filadelfia Ideal Jag mötte Jesus på ett Maranatamöte Jesus Fortsätt läsa

Jag mötte Jesus på ett Maranatamöte

Efter många år inom Pingströrelsen, hade jag sedan några år tillbaka, genom omständigheternas makt, fått mitt .andliga hem inom Metodistkyrkan. Mitt liv var icke som det skulle vara. Jag levde nästan bara ett halvt liv, ty min kropp var ständigt plågad av sjukdom, och ett högt blodtryck gjorde att jag Fortsätt läsa

Henning Thulin får förlåtelse av Filadelfia

Följande brev om förlåtelse insändes av Henning Thulin till Filadelfiaförsamlingen torsdagen den 27/9 1962.  ”Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Till Hela Pingströrelsen Då jag idag i mitt hem gick bedjande i min ande, kom det så levande för mig, att jag aldrig fått Filadelfiaförsamlingens och hela pingströrelsens förlåtelse för att jag Fortsätt läsa

Intervju med Målle Lindberg Växsjö

Den välkände väckelseevangelisten Målle Lindberg har varit i Maranataförsamlingen här i Stockholm en veckas tid och predikar Guds Ord till rik välsignelse. Vi har under denna tid sett många härliga resultat på vad Herren gör i dessa dagar. Jag har ställt följandefrågor till broder Lindberg: – Vad var det som Fortsätt läsa