FRÅN LINKÖPING

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.Simon O. Antonsson

Det gläder mig synnerl-igt, att Guds å-terlösta folk *börjar röra på sig. Det var med spänning och högtidlig glädje vi tillsammans begav oss *till Folkets Hus Grottan i Linköping för att avnjuta vad bröderna Arne Imsen ooh Agne Bark kunde ha att säga till linköpingsborna. Och vi blev sannerligen inte besvikna. Tvärtom. Vi vände likt Iherdarna tillbaka, sedan de hade sett barnet och dess moder, lovande och prisande Gud för vad de hade sett och hört.

Min fru, som är nattportier på ett större hotell, var så fylld av kraft och frid, *så att hon enligt egen sågen, vare ‘sig såg eller börde något *annat än fröjdesången, som ‘mötet ‘igenom stigit och sjunkit likt en lhavets bölj-a, förande bort slam -odh oren’heten uvr varje hjärta, ‘som deltog däri. Det var fröjd. Här fanns ingen klonstlad glädjeyttring. Allt flödade som floden, som ‘sakta plöjer ‘genom landskapet, men också på sina stä’llen ‘störtar med väldig styrka utför lfallet för att sedan åter lugnt fortsätta *sin färd. Jag kan föreställa mig att det var med svettiga rockar bröderna *for sin väg, ‘ty de ‘hade *sannerligen fått göra skäl för sig.

Men *ljumlhetens ‘apostlar ha såkert sett ‘sin :tid vid det här laget. Vad som behövs är arbetare i den ‘stora ‘skörd som till synes nu håller på ‘att mogna. Skördens Herre wmönstrar sina skaror. Inte vill väl Du som läser dessa rader stå utanför, när Konungen ger  uppdrag åt Sina tjänare. Nej nu, käre vån, är kallel’sens rid! Se Dig ej tillbaka, *ty då är Du icke bekväm för Guds Rike! Det var väl’signelser av ‘högsta klass, som närvarande från när och fjärran fick del av. Anden göms ut över de församlade maranaatavännerna, och mången från annat samfund/ församling/ såg storögvt på när Gud ”klassar” sina barn. Jag tror ingen sa’ eller tänkte: Vad hade vi här att göra! Nej tanken steg hellre till ert crescendo. 0 vad detta var underbart! Hur kunde vi tro att så mycken salighet stod över, beredd åt ett återlöst folk.

Ty återlösta måste vi vara, om vi skall 1ha något att hämta i maranataväekelsen. Profeti’an’s ande är rensningens ande. Renar icke en väckelse, då är den ej från Gud. Men från Golgata höjd bryter reningsf’loden fram som aldrig förr i denna underbara väokelse. VIi kände detta, som aldrig förr i vårt hjärta var brinnande i oss, när vi gick hem från detta möte. Mycket folk hade också samlats, om man vill jämföra med ett möte i en närgränsande församling med sina tusen medlemmar.

Ja, käre vän, vill Du :bli vålsignad – förnyad, då skall Du gå till maranatafolket. Du blir löst, garanterat hundraprocentigt, genom Jesu Kristi Hans Sons Blod, SOM RENAR FRÅN ALL SYND. Sedan du renats i detta blod, blir du döpt i Guds Helige Ande och Eld, och sedan blir det inte så problematiskt för Dig att följa Lammet, vartbelst det går. ”Jag, Johannes var i Anden på Herrens dag,” säger Johannes, där han var förvist till den ensliga ön Patmos. Likt honom fingo vi, som ensamma blicka efter den kommande, stora väckelsen, i maranatamötet, som vi upplevde, erfara Anden från höjden, Sanningens Ande, som världen ej kan undfå, sänka sig ner över oss i Grottan.

”0, Du dyrköpta själ, som här sörjande går, tag emot den gudomliga kraft! Tag emot denna kraft, som de heliga haft, 0, Du fruktande själ: Fatta med! Amen i Jesu namn! Halleluja! Med dessa ord vill vi i Linköping boende maranatavänner hälsa Eder ALLA över landet boende VÄNNER. ”Jag Jesus *har sänt min ängel för att vittna om allt detta: Se, JAG KOMMER SNART! Amen, kom Herre Jesus! (Maranata). Fröjdefnl’la fridshå’lsningar med önskningar om ett Gott Nytt År för MARANATAVÄCKELSEN!

Föregående inlägg TRONS KAMP
Nästa inlägg Från den andliga fronten

Relaterade inlägg