Behöver det gamla väckelselolket ompröva sina positioner

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i Fortsätt läsa

Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?

Har Lewi Pethrus rätt? Maranataväckelsens ställning till pingströrelsen och andra samfund. Arne Imsen. Midnattsropets förlag. Pris 3 kronor. I profeten Jesaja bok 56:10 heter det som ett ord från Herren: ”Väktarna här äro all’asammans blinda; de ‘hava intet förstånd de äro allasammans stamma hundar som iclee skälla; de ligga och Fortsätt läsa

Henning Thulin får förlåtelse av Filadelfia

Följande brev om förlåtelse insändes av Henning Thulin till Filadelfiaförsamlingen torsdagen den 27/9 1962.  ”Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Till Hela Pingströrelsen Då jag idag i mitt hem gick bedjande i min ande, kom det så levande för mig, att jag aldrig fått Filadelfiaförsamlingens och hela pingströrelsens förlåtelse för att jag Fortsätt läsa

Till alla Maranatavänner

”MARANATAVÄCKELSENS STÄLLNING TILL PINGSTRÖRELSEN OCH ANDRA SAMFUND. HAR LEWI PETHRUS RÄTT?”  Över detta ämne talade broder Arne Imsen i Viktoriasalen torsdagen den 13 september. Lokalen var överfull och många kunde endast beredas ståplats. Alla lyssnade andäktigt på det sakliga, allvarliga men upplysande föredraget. Det var många som fick sina ögon Fortsätt läsa

Vad jag upplevat i Maranata-väckelsen

Henning Thulin  Idag kom jag att läsa ett avsnitt i min avhandling om pingströrelsen – en avhandling som skall komma ut i en nära framtid. En dansk metodistpastor skildrar mötena i Kristiania i Byposten den 23/3 1907. Hans skildring är belvsande för den spontana och härliga pingstväckelsen under genombrottstiden. När Fortsätt läsa