Oönskade samhällsmedborgare

Text av Karin Vidén

Sveriges Radio P1 sände i september 2007 med repris januari 2008, i programmet Skolministeriet en intervju med anledning av hemundervisning. Makarna Berno och Karin Vidén svarade på några frågor gällande hemundervisning av sitt nu sjunde barn. I programmet uttalade sig också fd bitr rektor på Rinkebyskolan, Hillevi Rindeby.
Skolledaren som för övrigt var mycket dåligt insatt i det aktuella ämnet uttalade sig avvisande och nedsättande i ordalag som tydligt avslöjade dels stor brist på kunskap, och än mer allvarligt för en skolledare, en diskriminerande klassificering av familjens barn och ungdomar som hemundervisats av sina föräldrar tillhörande Maranataförsamlingen. ”Det är inte de samhällsmedborgare jag vill se växa upp i det här samhället” poängterar hon, och förstärker sitt påhopp med att ”det är farligt att låta barn växa upp så här segregerat”. Ett mycket alarmerande uttalande som endast kan tolkas som att det är farligt att växa upp, fostras och bildas i en familj som har sin andliga hemvist i Maranataförsamlingen, och som äger en tro på Guds ord och en övertygelse om att det finns en skapande Gud.

Rinkebyskolan gjorde den 7:e december 2005 ett tillsynsbesök, den fysiska inspektion som omnämns i programmet, som handlade om ett samtal med dels den intervjuade familjen och tre andra föräldrapar som alla på olika sätt var engagerade i den dagliga undervisningen med sina ungdomar på Maranataförsamlingens missionscenter i Bromma. Skolledaren uttrycker i programmet med insinuanta ordalag hemundervisningen vara ”en förtäckt skola” och att ”det var många barn som kom till lokalerna varje dag”, att undervisningen pågått under oerhört många år utan tillstånd, och vidare ”att eleverna inte fick möjlighet att träffa andra barn med andra värderingar”.
I Rinkebyskolans reflexioner underskrivet av bl a Rindeby själv, och som delgavs familjen Vidén en tid efter tillsynsbesöket, framgick dock att man ”kallat eleverna till nationella prov, vilka maranataeleverna klarat bra”, vidare att ”föräldrarna verkar måna om sina ungdomar och att de skall få den kunskapsutveckling som de är berättigade till enligt läroplanen”. Dessutom ledde tillsynsbesöket till ett medgivande att fortsätta med hemundervisning det aktuella läsåret, vilket innebar sista läsåret för då aktuell elev i familjen, underskrivet av rektor och stadsdelsdirektör.
Dock vände vinden snabbt och hemundervisning blev på kort tid svårare att få erkänd och accepterad hos styrande myndigheter, och begreppet speciella skäl infördes som argument för godkännande. Kampen, ja, trons kamp, för denna rättighet går dock vidare. Svenskt skolväsende är format av, och även förmedlare av, den i tiden vedertagna människosyn och gudssyn som förnekar en levande och skapande Guds existens. Dess strävan är att fördunkla Kristus och göra till intet kunskapen om honom för det uppväxande släktet, och så söka omintetgöra Guds stora frälsningsplan. Antikrists ande står alltid i strid mot det Guds folk som inte låter sig kuvas av gudsfientlig lagstiftning och skrämselpropaganda, utan som med frimodighet håller fast vid tro och övertygelse, därom talar historien sitt tydliga språk. Den brännande punkten är Guds skapande Ords suveränitet, den kristna trons absoluta fundament.
-I begynnelsen skapade Gud himmel och jord… Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Föregående inlägg Filadelfia – kulturbrobyggare
Nästa inlägg Kampen för det himmelska medborgarskapet

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x