– Vi vill ge våra barn det bästa!

SVT Existens intervjuar Emanuel Johansson och Roger Lindroos Emanuel Johansson och Roger Lindroos har hela skoltiden fått hemundervisning. Då SVT intervjuade för programmet Existens uttryckte de vad detta betytt och sina synpunkter. Här publicerar MR en del av svaren – ostympat!SVT: Hur känner du som gått hemundervisning inför det. Har Fortsätt läsa