Nr 2 2008

Statens skola eller hemundervisning?Efter Existens program om skolan, där hemundervisning som undervisningsform starkt kritiserades, följde en mediastorm mot Maranatas olagliga skola.10 sidor aktuell debatt och analys.Detta nummer innehåller även bibelstudier, vittnesbörd och reportage.

Regeringens utredare: – Föräldrarna disponerar barnen på fritiden…

Ledare av Berno Vidén I en mediastorm vilken hade sin upprinnelse i ett program producerat av Existens, hemmavarande i SVT, anklagas Maranataförsamlingen i Stockholm för att bedriva illegal skola utan insyn. Skolverksamheten ska ha pågått i trettio år och dessutom påstås att aga finns med som en del i undervisningen. Fortsätt läsa

Dagen hetsar mot Maranata

Aktuellt Antingen ska Maranata tigas ihjäl eller också hängas ut rejält. Det har varit tidningen Dagens policy i snart 50 år. Exemplen är många och talande. Under 70- och 80-talen arbetade Maranataförsamlingen inne i Stockholms city aktivt med att ta sig an missbrukare, uteliggare och andra med olika typer av Fortsätt läsa

Batey Bienvenido!

Karin Vidén rapporterar från missionen i Dominikanska Republiken Onsdageftermiddagen är varm och trafiken bullrig och rörig. Vi är på väg i två bilar ut till Batey Bienvenido inte långt från Batey Palavé där Maranataförsamlingen arbetar sedan sex år tillbaka. Vägen är bitvis väldigt gropig och det gäller att se upp Fortsätt läsa

Staten som gud

Undervisning av Arne Imsen Staten är inte en instiftelse med upprinnelse i någon Guds förordning. Hur ska då samlivet och ett samhälle överhuvudtaget kunna fungera?Guds väg var den diametralt motsatta, alltså inte centralisering och maktkonstellationer till institutioner, utan fastmer var Guds tanke decentralisering av all makt till individer och där Fortsätt läsa

Alarmerande rättsförskjutning!

Analys av Arne Imsen ur Midnattsropet 1979 Detta avsnitt av en artikel ur tidningen Midnattsropet från 1979 – skriven av Arne Imsen – visar onekligen på några mycket väsentliga, bakomliggande omständigheter, som det sedermera har visat sig ha funnits alla skäl att i tid både genomskåda och sanningsenligt beskriva på Fortsätt läsa

Guds springpojke

Stina Fridolfsson intervjuar Sven Westman Sven Westman har större delen av sitt liv fått arbeta som Guds springpojke, som han själv uttrycker det. Särskilt på äldre dar har han gjort många resor till Ryssland, främst Karelen, dit han förmedlat många hjälpsändningar och även uppmuntrat med trosstärkande förkunnelse i olika församlingar. Fortsätt läsa