Friköpt!

Appell av Stina Fridolfsson

Redan profeten Jesaja, som levde några hundra år innan Jesus föddes hit till världen, hade fått klart för sig att Jesus inte skulle vara någon som blev uppskattad för sitt utseende och verksamhet:

-Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Präster och kulturpersonligheter uttrycker förment djupsinniga, kritiska funderingar omkring hur Jesus såg ut, och tolkar in sina värderingar i vad Jesus gjorde när han blev människa och gick på jorden. Jesaja som profeterade om Jesus som den lidande tjänaren, hade fått denna uppenbarelse många hundra år innan Messias föddes till världen.
Många tillber en förskönad ikon, gärna med helgongloria, som man kallar Jesus Kristus. Men den gestalten stämmer också illa med verklighetens Jesus. Vilken bild man gör sig av Jesus utseendemässigt, är faktiskt ovidkommande. Det som är avgörande för våra möjligheter att lära känna Jesus Kristus, är att vi inser vår belägenhet som förlorade, som döda i synder och överträdelser. Då kan vi tillägna oss det som skrivs i fortsättningen av detta profetiska budskap, det som gick i fullbordan genom Jesus Kristus, han som gett förlorade människor hopp i generation efter generation:

-Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Föreställ dig att du är en dödsdömd fånge, du har fått domen som du gjort dig förtjänt av. Hela ditt liv är förverkat. Men så kommer någon och erbjuder sig att ta ditt straff. Inte bara det, men han vill ge dig ett nytt liv, nya förutsättningar och möjligheter att handla rätt. Inte frågar du då om han har ett trevligt utseende, bländande leende eller vackra ögon? Det du är i desperat behov av att veta, är om han har makt och auktoritet så att han kan hålla vad han lovar. Är det möjligt att någon annan kan ta ditt straff, dö i ditt ställe och ge dig nytt liv?

Ja, Jesus gjorde det! Han bar våra missgärningar i sin kropp och lät sig avrättas för att rädda oss. Jag är frälst! Vad bryr jag mig om alla hånfulla tillmälen, nedsättande värderingar och förvridna tolkningar om min Frälsare, när jag fått uppleva detta saliga MEN:
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig…
Jag behöver inte filosofera över hur Jesus såg ut när han gick här på jorden. För mig är han livet. Meningen med livet. Upphovet till livet. Jag vet att han är Guds Son, för han har frälst mig.
Jesus älskar mig, han dog för mig som var utan hopp, han köpte ut mig ur syndens och dödens grepp, och har en underbar plan för mig i tid och evighet. Jag älskar honom, och längtar hem till himlen. Där fullkomnas det jag redan nu fått försmak av genom tron. Jag är medborgare i Hans rike, som består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande.
Tack, du min levande och uppståndne Frälsare, att jag får tro på dig, vittna om dig, tjäna dig. Tack för att du är rättfärdig, helig och god. Tack, Jesus Kristus, att du kommer snart för att hämta dem som hör dig till!

Föregående inlägg Midnattsropet nr 1-09
Nästa inlägg – Vi ska vara fyrljus i natten!

Relaterade inlägg