Kortnytt

Tid för säck och ASKA på Island

Islands statsminister Johanna Sigurdardottir har enligt DN  gift sig med en kvinna, samma dag som en ny lag gjort ceremonin möjlig. Från och med i söndags går det inte längre att gifta sig med formuleringen ‘man och kvinna’ på Island. Från och med nu är det ‘förening mellan två samtyckande vuxna, oavsett kön’ som gäller.
Statskyrkans biskop har uppmanat alla sina präster att anpassa sig efter nya lagen. Bibeln ger följande uppmaning: Anpassa er inte efter den här världen! Frågan är vilken uppmaning kyrkans män väljer att följa.

Att leva i en lögn
Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen å sin sida har i stora förskönande artiklar skrivit om hur sångaren Peter Jöback gift sig med sin pojkvän. Enligt svensk lag kallas akten att männen ingått äktenskap med varandra. Men vilken lögn. Ett äktenskap kan aldrig ingås mellan två personer av samma kön, inte ens om samhället gör det till gällande lag.
Gud skapade människan till man och kvinna och bibeln talar om äktenskap mellan en man och en kvinna. Någon annan äktenskaplig förening existerar inte. Vad samhället gör då man genom lagstiftning upphöjer perversiteter till norm är att man förklarar lögn vara sanning. /BV

Alphakurser med radband

Den populära Alphakursen i Sverige har introducerat Martin Lönnebos förrädiska Frälsarkrans som material i undervisningen. Frälsarkransen är ett radband bestående av olika kulor som var och en symboliserar olika egenskaper, likt den katolska Rosenkransen.

Frälsarkransen används i verksamhet med både barn och vuxna. Många anser den vara ett oskyldigt hjälpmedel för att lära sig bedja, men i verkligheten lotsar den genom sina inlärda böner användaren in i ett andligt slaveri. Från Frälsarkransen och dess handbok är steget sen inte långt till lite mer avancerade hjälpmedel som Rosenkransen med hjälp av boken Tidegärden, där bön till katolska helgon och bön för döda ingår som ingredienser.

Fly religionens dunkla värld och lär känna Jesus, sådan som han är! Gud bor inte i hus gjorda med händer, inte heller i några religiösa föremål eller invanda riter, men däremot finner han sin boning hos den som öppnar sitt hjärta för honom och tar emot frälsning i sitt liv. /BV

Föregående inlägg Midnattsropet nr 2 2010
Nästa inlägg Nya skollagen går i DDR’s spår

Relaterade inlägg