Tid att säga nej!

Ledare av Emanuel Johansson


I vår värld finns mycket man kan imponeras av. Människan har lärt sig att hantera energi och tillgångar på ett sätt som får världen att verka liten samtidigt som det mänskliga blir allt större. Allt fler röster talar om att problemlösning och beslut  i frågor som rör energi, säkerhet och ekonomi bara kan hanteras globalt om det ska ha någon verkan. Vi börjar ana konturerna av ett globalt världsrike vars styrka, makt och mått världen aldrig tidigare skådat.
I Bibelns undervisning om den yttersta tiden används i flera sammanhang illustrationen av ett vilddjur. Vi förstår att det handlar om världsriket som i sitt slutskede kommer att representeras av en man – Antikrist. Ett vilddjurs egenskaper handlar om forcerande styrka. En skräckinjagande best som kan få den tappraste att tappa modet. Men det profetiska facit avslöjar för oss att vilddjursväldet skall få en ände i förskräckelse då allt skall braka samman.


Bibeln stannar inte heller vid världsrikets sammanbrott och dom, den talar dess mer om ett annat rike. Ett rike som skall bestå och vars grundare och stadfästare är Jesus Kristus. Men här är det inte fråga om en best med forcerande styrka. Istället talar bibeln om ett lamm som såg ut som det hade varit slaktat. Om vi jämför bilden av ett lamm med ett vilddjur, så blir kontrasten total. Vad förmår ett slaktat lamm emot ett fruktansvärt vildjur? Dock är det alltså det rike som representeras av det slaktade Lammet som skall bestå. Det heter om Jesu vittnen i konfrontationen med vilddjursriket att: 

-De övervann honom i kraft av Lammets blod och sitt vittnesbörds ord. (Upp.12:11)

Profetians lov till lammet utbrister: 

-Lammet, som blev slaktat, är värdig att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.(Upp 5:12)

Bibelns ord och profetior hjälper oss att identifiera det vi möter runt omkring oss i vårt dagliga liv och det är i det profetiska ljuset vi har möjlighet att förstå utvecklingen i det samhälle som omger oss. 
I mitten av artonhundratalet var Sverige ett land i misär. Folket var utarmat, fattigt och alkoholiserat. Men så bröt väckelserna fram och lyfte en hel nation. Att nutidens historiker ofta bortser från folkväckelsernas betydelse för Sverige blir förklarligt när vi konstaterar den efterhand mycket tragiska utvecklingen, vars konsekvenser vi idag bevittnar.
Det handlar inte bara om ett folk som har vänt Gud ryggen. Att vända sig ifrån är också att vända sig till. Sverige har idag blivit en plattform för de vilddjurskrafter som kräver varje enskild individs tanke, handling och tillbedjan. Det är inte oskyldiga krafter som ligger bakom statens krav på att från tidiga år ta hand om och forma barnen med sin ideologi. Samma krafter är det som genom medias styrning och kyrkans välsignelse hetsar människor till synd och förakt för Guds Ord. 


Mitt i allt detta finns också Lammets rike. Lammets rike representeras inte av några stora organisationer, religiösa sammanslutningar eller folkmassor. Att tillhöra Lammet idag innebär förakt och förföljelse. Det handlar om människor som lever i ständig konfrontation med sin samtid. Ofta är de enkla, svaga och trängda, men de har satt sitt hopp till Jesus sin frälsare från vilken de hämtar kraft att härda ut. Det är dessa som det profetiska ordet beskriver som segervinnare.
Framtiden för vårt land är inte ljus. Konsekvenserna av att ha vänt sig i uppror mot himmelens Gud stannar inte vid moraliskt förfall och andligt mörker. Vilddjursväldet skall skakas, falla och krossas, men än finns det tid för den enskilde att omvända sig. 
Att omvända sig till Gud innefattar att säga nej till de anspråk vilddjuret ställer. Anspråken handlar om din tid, dina tankar, dina barn, dina resurser. Det är tid att säga nej, och istället börja leva för Gud. 
Det vi ser av Lammets rike här i tiden har inte mycket att ståta med i jämförelse med världsriket. Men Lammets rike erbjuder en framtid och ett hopp. Hoppet handlar om att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Framtiden handlar om Lammets rike som består, som aldrig kan skakas och som alltid skall finnas.
Vilket rike tillhör du? Vilken gemenskap söker du? Vilken framtid väntar dig?
Bed om väckelse, bed om kraft att våga stå trogen Lammet som blev slaktat för vår frälsnings skull.
Herren Kommer!

Föregående inlägg Församlingen och staten
Nästa inlägg Att utrustas för tjänst

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x