Korset och efterföljelsen i sant lärjungaskap

Text: Tage Johansson

Jesu budskap om söndring
Gud satte fiendskap mellan ormens säd och kvinnans säd. 1 Mos.3:15. Jesus sa: ”Jag har kommit för att uppväcka söndring.” Matt.10:35. Det finns inget budskap under människans tid här på jorden som har skapat så många blodiga förföljelser, uppror och svåra konflikter som budskapet från ljusets värld in i mörkret. Ja, till och med konflikter rakt in i nära familjeförhållanden. Det var vad Jesus själv sade.
-Jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig upp emot sin fader och dottern mot sin moder, och sonhustrun mot sin svärmoder och envar får sitt eget husfolk till fiender

Korsets budskap
Jesus riktar sitt budskap om korset till alla som vill följa honom.
-Om någon vill efterfölja mig så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig. Luk.9:23.
Av detta budskap förstår vi att det finns två livsprinciper att leva efter. Världens eller korsets princip. Allt beror på att det finns två riken som står i strid med varandra, världen och Guds rike. Det är två maktkonstellationer, två herrar som kämpar om att få äga inflytandet över människan. När Jesus talar om korset och efterföljelsen som ett villkor för vårt lärjungaskap, handlar det inte i första hand om korset i historisk mening. I den meningen handlar det om att vår gamla natur blev upphängd på korset med Jesus, på samma sätt som kopparormen blev upphängd i öknen av Mose. Allt som tillhör den gamla skapelsen blev omintetgjort på korset genom Jesu ställföreträdande lidande och död. Ja i sanning är ormens huvud krossat.
Men korset har också en annan sida. Där ska korset vara en daglig erfarenhet i våra liv i efterföljelsen. Att ”försaka sig själv och taga sitt kors på sig var dag”. Det blir alltså både en objektiv och en subjektiv erfarenhet av korset.
Korset måste markera en gräns och verka ett åtskiljande om vi ska kunna följa Jesus. Lärjungaskapet börjar med ett utväljande och uttagande.
-Ni är inte av världen, utan av mig har ni blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder. Joh.15:19.
Någon har sagt att då lärjungarna lämnade allt och följde honom, när första steget togs, blev de jordens salt och världens ljus.  Lina Sandell ställer frågan i en av sina sånger: ”Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig?”
Att taga korset på var dag betyder att det blir ständiga konflikter med de ting världen representerar och med det maktutövande som pågår där, så länge satan är denna världens furste. För vår egen del kommer vi att konfronteras i mycket farligare konflikter inom oss så länge vi inte är redo att uppge allt för Jesus. Efterföljelse möjliggörs genom att vi är villiga att mista våra liv.
Mose sa till folket i öknen: När ni kommer in i landet så ska ni inte göra som ni gör här, vad var och en tycker vara rättast. Man brukar säga att Jordan utgjorde en gräns för att komma in i landet. Det var självuppgivelsens gräns.
Den som vill vandra korsets väg får göra en stor upptäckt, en insikt och förmåga att välja det som tillhör Guds rike. Och i sitt liv, genom Andens kraft och ledning, korsfästa sitt kött med dess lustar och begärelser. Paulus sa med bestämdhet att han för sin del var korsfäst för världen, och världen för honom, och att Kristi kors var hans berömmelse. Gal.6:14.
Korset fungerar som en vattendelare. Det placerar allt i våra liv på dess rätta plats, vad våra ord och gärningar har för ursprung, ur vilken källa de härrör, om de tillhör världen eller Guds rike. Psalmisten säger ”Alla mina källor har jag i Gud”. Ps 89:7.
Det räckte inte med att Guds folk lämnade Egypten. Egypten måste ut ur dem. Det var då så som det var på Paulus tid, att många av Guds barn ”vandrade såsom fiender till Kristi kors”. Fil.3:18. Om Guds rike ska få uppenbara sin kraft i våra liv måste allt vad delad håg heter, möta korsdöden. Josua sa: ”Utväljen idag vem ni vill tjäna”.  Jos.24:15. Jesus sa att ingen kan tjäna två herrar. Matt.6:24. Genom korset blir allt uppenbarat. Svaret från Gud till Josua när han ligger med sitt ansikte mot jorden framför Herrens ark var enkelt :
-Ni skall inte kunna stå emot era fiender förrän ni har avskilt det tillspillogivna från eder.
En enda man hade valt att inte låta korset få inflytande över sina gärningar.
Guds rikes uppståndelsekraft verkar där korset får utföra sin mission. Må detta ske hos oss var och en såsom Guds utvalda folk. Amen!

Föregående inlägg Himmelrikets hemligheter
Nästa inlägg Med Kristusfokuserat budskap på bokmässan

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x